Δήμος Ρόδου: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2017

Ο Δήμος Ρόδου ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου τουριστικού μάρκετινγκ συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπόνησης στρατηγικής.

Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις τουριστικής προβολής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης υλοποιώντας συγκεκριμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης και της στελέχωσης των εκθεσιακών συμμετοχών στις κύριες αγορές του εξωτερικού, της οργάνωσης προωθητικών ενεργειών και γενικά της χρήσης όλων των απαραίτητων εργαλείων προσέγγισης των αγορών - στόχων.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος έχουν ως εξής:
-Πρωτοβουλία: Eπιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
-Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
-Τουριστικό Μάρκετινγκ και Ανάπτυξη
-Δράσεις προβολής και διαφήμισης

-Δημόσιες Σχέσεις
-Επικοινωνία και Δημοσιότητα
-Εξειδικευμένες προσφερόμενες υπηρεσίες
-Internet Marketing
-Eιδικές δράσεις προβολής

-Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων
-Προωθητικές ενέργειες για προσέλκυση ειδικών ομάδων τουριστών
-Διαχείριση τουριστικού οδηγού στο site του Δήμου

-Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις
-Δημιουργία νέων φορέων τουρισμού
-Συνεργασία με φορείς του τουρισμού
-Γραφεία πληροφοριών

-Επιμορφωτικές δράσεις
-Διαφημιστικές καταχωρήσεις
-Δημιουργία προωθητικού υλικού