Μάνος Κόνσολας: «Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος στα Δωδεκάνησα με οχήματα»

Την αναγκαιότητα ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος με οχήματα και του εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών στα Δωδεκάνησα, αναδεικνύει με Eρώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εσωτερικών,  ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και  Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρεται και στην αποδέσμευση κονδυλίων για την ενίσχυσή των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στα Δωδεκάνησα με  υλικοτεχνικό εξοπλισμό και επιπλέον οχήματα, ενώ, παράλληλα, τονίζει την ανάγκη αναβάθμισης των κτιριακών του εγκαταστάσεων.

Ο Βουλευτής επισημαίνει  ότι η ενίσχυση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στα Δωδεκάνησα θα αμβλύνει τα προβλήματα δυσλειτουργίας και θα  ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Σώματος στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Ερώτηση

Προς Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη ενίσχυσης με οχήματα των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής στα Δωδεκάνησα και αναβάθμιση των κτιριακών της εγκαταστάσεων»

Κύριε Υπουργέ,

Το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί την πλέον σημαντική κρατική δομή στον τομέα της πολιτικής προστασίας από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές.

Αναγκαία προϋπόθεση για να ανταποκρίνεται στο ρόλο που του έχει ανατεθεί, είναι η επάρκεια σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οχήματα, αλλά και σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, οι προϋποθέσεις αυτές είναι καθοριστικής σημασίας αφού σε περιπτώσεις πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών δεν είναι δυνατή η αποστολή άμεσης βοήθειας και τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν τις πρώτες ώρες από την εκδήλωση αυτών των φαινομένων.

Οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στα Δωδεκάνησα είναι αντιμέτωπες με προβλήματα, όπως η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού με κύριο πρόβλημα την παλαιότητα των οχημάτων και των κτιριακών υποδομών.

Η φθορά του χρόνου είναι εμφανής στα κτίρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, καθώς και στα περισσότερα οχήματα, η ηλικία των οποίων ξεπερνά τα 30 έτη, κάτι που σημαίνει αυξημένες δαπάνες συντήρησης αλλά και συχνές βλάβες που μειώνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες.

Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι η περιοχή της Δωδεκανήσου έχει δοκιμαστεί

την τελευταία δεκαετία από καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και από ακραία καιρικά φαινόμενα, που καθιστούν επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομές των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση πόρων για την ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των υπηρεσιών αλλά και για την προμήθεια νέων οχημάτων;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου