Εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι 2 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου (Υψηλάντη 42, Ρόδος, τηλέφωνο 2241027181.

Όσοι ενήλικες επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο, πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη,  σχετική αίτηση στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στην οποία θα επισυνάπτουν Υπεύθυνη

Δήλωση για τις γραμματικές τους γνώσεις και για τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, καθώς και Πιστοποιητικό γέννησης.

Αλλοδαποί μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μόνο εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση φοίτησης από ελληνικό δημοτικό σχολείο.