Στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου το θέμα του υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος

Το πόρισμα της διαπαραταξιακής επιτροπής εξέτασης εναλλακτικών προτάσεων για την εγκατάσταση από τη ΔΕΔΔΗΕ του νέου κέντρου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (σ.σ. υποσταθμού όπως αποκαλείται), θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 25 Μαΐου.

Με το πόρισμά της, η Επιτροπή εμμένει στις αποφάσεις που έχει ήδη λάβει το δημοτικό συμβούλιο  Ρόδου για το θέμα αυτό, δηλαδή αναγνωρίζει την αναγκαιότητα δημιουργίας νέου υποσταθμού, όχι όμως κοντά στον Άγιο Νικόλαο ή σε καμία άλλη πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης και παραπέμπει στις εναλλακτικές προτάσεις που έχει καταθέσει.  Το πόρισμα της Επιτροπής, το οποίο εκδόθηκε στις 2 Μαΐου 2017, είναι το παρακάτω:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 635/2014 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ρόδου και την υπ’ αριθμ.765/2015 Απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε η ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδρίασε τρεις (3) φορές και κατέληξε στο κατωτέρω πόρισμα:
Α) Η Επιτροπή υπέδειξε σωρεία εναλλακτικών προτάσεων στη ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση του υποσταθμού διανομής ρεύματος οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις τις οποίες όμως η ΔΕΔΔΗΕ προσχηματικά και αλαζονικά απέρριψε εμμένοντας στη μία και μοναδική επιλογή της να εγκαταστήσει τον Υποσταθμό στην περιοχή Αγίου Νικολάου, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, περιφρονώντας τις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες της Ροδιακής Κοινωνίας και των Συλλόγων Οργάνων που τάχθηκαν κατά της πρότασης αυτής.

Β) Η Επιτροπή εμμένει στις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα δημιουργίας υποσταθμού διανομής ρεύματος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της πόλης της Ρόδου αλλά σε θέση που πρότεινε στις εναλλακτικές προτάσεις που κατέθεσε με την προϋπόθεση να μην είναι κοντά σε πυκνοκατοικημένη περιοχή είτε του Αγίου Νικολάου, είτε οποιαδήποτε άλλης περιοχής της πόλης της Ρόδου. Επίσης οι ενστάσεις μας ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία του υποσταθμού στον Άγιο Νικόλαο εστιάζονται και σε άλλα ουσιαστικά θέματα όπως περιβαλλοντικά, υποβάθμιση της περιοχής κ.λπ.

Γ) Η «Επιτροπή εξέτασης εναλλακτικών προτάσεων για την εγκατάσταση από τη ΔΕΔΔΗΕ νέου κέντρου διανομής ρεύματος» κατά την παρούσα συνεδρίασή της (2/5/2017) κατέληξε στο ανωτέρω πόρισμα το οποίο θα καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει γνώση το Σώμα και επίσης αποφασίζει τη μη συνέχιση της λειτουργίας της, θεωρώντας ότι δεν υφίσταται ουσιαστικός λόγος ύπαρξής της.