Πρώτη η ΔΑΚΕ στις εκλογές των δασκάλων – νηπιαγωγών στην ΠΕ  Ρόδου

Η παράταξη της ΔΑΚΕ κατάφερε να πάρει και πάλι την πρώτη θέση στις εκλογές για τα συνδικαλιστικά όργανα των δασκάλων – νηπιαγωγών της περιοχής μας, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε από την εφορευτική  επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των  εκλογών συλλόγου ΠΕ Ρόδου για ΔΣ και για αντιπροσώπους στη ΔΟ έχουν ως εξής:

ΔΑΚΕ: 366 (4 μέλη στο ΔΣ και 4 αντιπροσώπους στη ΔΟΕ)

Δημοκρατική Συνεργασία: 239 (3 μέλη στο ΔΣ και 3 αντιπρ. στη ΔΟΕ)

Ανεξάρτητη Κίνηση: 138 (1 μέλος στο ΔΣ και 1 αντιπρ. στη ΔΟΕ)

ΠΑΜΕ: 113 (1 μέλος στο ΔΣ και 1 αντιπρόσωπο στη ΔΟΕ)