Νέα καινοτόμος παραγωγική δραστηριότητα των αποστακτηρίων «Καλλικούνη»

Η Ελλάς, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, των έντονων μεταβολών στο ανάγλυφο, της διαφοροποίησης των κλιματικών συνθηκών, της διαρκούς παρουσίας ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην περιοχή επί 8.000 έτη, των παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων και της περιορισμένης σε γενικές γραμμές μακροχρόνιας όχλησης από τις παραγωγικές δραστηριότητες, είναι από τις πλουσιότερες χώρες σε όλα τα συστατικά που συνθέτουν την βιοποικιλότητα και αναλογικά με την έκτασή της, διαθέτει από τις πλουσιότερες χλωρίδες, της Ευρώπης με πάνω από 6.000 είδη φανερόγαμων φυτών.

Επιπλέον, λόγω του ορεινού χαρακτήρα της χώρας και των πολλών νησιών, δημιουργούνται συνθήκες απομόνωσης και ενδημισμού, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό των ειδών και των υποειδών να είναι ενδημικό. Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 6.000 είδη και υποείδη φυτών, τα ενδημικά, ήτοι είδη που συναντώνται μόνο σε ένα συγκεκριμένο τόπο, είναι πάνω από 1.000, τα 263 των οποίων  περίπου, θεωρούνται ως σπάνια και απειλούμενα.

Στη χώρα μας εντοπίζονται τρεις βασικές χλωριδικές ομάδες, η ­ Μεσογειακή χλωρίς, η οποία εμφανίζεται σε μια ευρύτερη ή στενότερη λωρίδα κατά μήκος των ακτών και στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους, η ­ Μεσοευρωπαϊκή χλωρίς, η οποία κυριαρχεί στις ορεινές περιοχές της κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας και η ­ Ιρανοκασπική ή ποντιακή χλωρίς, στοιχεία της υπάρχουν στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Επιπλέον, στην Κρήτη υπάρχουν κάποια στοιχεία της βορειοαφρικάνικης χλωρίδος.

Η ορεογραφική διαµόρφωση και η τοπογραφική ετερογένεια της, σε συνδυασµό µε την γεωλογική της ιστορία και την παράλληλη δηµιουργία πλήθους βιοτόπων, ήτοι ο ορεινός χαρακτήρας της, ο µεγάλος αριθµός νησιών, η αυξοµείωση της στάθµης της θάλασσας, η ύπαρξη πολλών σπηλαίων, όπως και το γεγονός ότι οι παγετώνες δεν έφθασαν µέχρι τη χώρα µας, με αποτέλεσµα την δηµιουργία πολλών καταφυγίων ειδών στα ορεινά, δηµιούργησαν εν κατακλείδι συνθήκες αποµόνωσης και υψηλού ενδηµισµού στο πολύτιμο Ελληνικό φυτικό Βασίλειο.

Τα θαλάσσια-παράκτια και νησιωτικά ενδιαιτήματα αποτελούν πεδία προτεραιότητας για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας διαθέτει τη μακρύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, περίπου 15.000 km, και οι παράκτιες περιοχές παρουσιάζουν μεγάλο οικονομικό, πολιτιστικό και οικολογικό ενδιαφέρον.

 

 

Η πλούσια βιοποικιλότης της Ελλάδος, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, κοινό αγαθό και πολύτιµη παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές, τυγχάνει μέχρι σήμερα σχετικώς ηπίων ανθρωπίνων παρεμβάσεων. Θα πρέπει ο πολύτιµος αυτός περιβαλλοντικός πλούτος της, να αναδειχτεί ως πολύτιµο φυσικό απόθεµα και να τύχει αποτελεσµατικής προστασίας, με πρακτικές αειφορικής διαχείρισης από επιθετικές και ρυπογόνες δραστηριότητες και από την γενετική διάβρωση των φυτικών γενετικών πόρων, που παρουσιάζεται στους τόπους ευδοκίμησής τους.

Στα Αποστακτήρια Καλλικούνη, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη ήπιας θεραπευτικής παρέμβασης και ενίσχυσης της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου, επιστρατεύσαμε την πολύχρονη εμπειρία μας, κατά την παρασκευή ποτών, στις εκχυλίσεις και αποστάξεις φυτικών σκευασμάτων από το πολύτιμο φυτικό απόθεμα, της πλουσιότερης σε βιοποικιλότητα στην Ευρώπη χώρας μας και αναπτύξαμε μια νέα παραγωγική δραστηριότητα, στο χώρο των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής.

Στα Αποστακτήρια Καλλικούνη, στο σύγχρονο χημικό εργαστήριο μας, εφαρμόζουμε μεθόδους εντατικής απομόνωσης και παραλαβής πολυφαινολών και άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών από φυτικές Α΄ ύλες, καθώς και μεθόδους ταυτοποίησης και προσδιορισμού, όλων των πολυτίμων ενώσεων, που απαντώνται στα φυσικά αιθέρια έλαια και στα εκχυλίσματα.

Στο βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό μας περιλαμβάνονται, αέριος χρωματογραφία, υγρή χρωματογραφία, φασματοσκοπία μάζας και φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους. Οι μέθοδοι εκχυλίσεων που χρησιμοποιούμε, διακρίνονται εις αυτές με εκχυλίσεις με διαλύτες, όπως και εις αυτές με υπερκρίσιμες εκχυλίσεις με CO2.

Στα Αποστακτήρια Καλλικούνη, συνεργαζόμαστε με ειδικευμένους πανεπιστημιακούς, σε ιδιαίτερους τομείς επιστημονικού  ερευνητικού ενδιαφέροντος και συμμετέχουμε σε επίσημες κλινικές ερευνητικές προσπάθειες, προσφέροντας τα σκευάσματα μας.

Πρώτη ομάς παραφαρμακευτικών προιόντων μας, αποτέλεσε η καθημερινή τυποποίηση τεσσάρων προιόντων, που αποτελούν συνδυασμό φρέσκου χυμοποιημένου ζελέ φύλλων Αλόης σε ποσοστό 95%, με χυμό φράουλας, ή με αιθέριο έλαιο λεμονιού, ή με εκχύλισμα φυσικής Μαστίχας, ή και σκέτο. Προσφάτως προσετέθει και ένα πέμπτο προιόν φρέσκου φυσικού χυμού Αλόης, σε συνδυασμό με εκχύλισμα Ελληνικού Κρόκου, με σημαντικές ιδιότητες θωράκισης της υγείας μας. Στα άμεσα σχέδια μας είναι η παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, με συνδυασμό συμβατών θεραπευτικών ενδημικών βοτάνων, από το φαρμακείο της  Ελληνικής φύσης.