Θα εξεταστεί η μελέτη για το 5άστερο ξενοδοχείο στην Κρητηνία

Τη δεύτερή της συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα η επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου για να εξετάσει θέματα των δύο νομών. Ανάμεσα σε αυτά, περιλαμβάνεται και η συζήτηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων στην περιοχή Άμαρτος της Κρητηνίας στο νησί της Ρόδου.

Πρόκειται για μία μονάδα δυναμικότητας 296 κλινών σε μία έκταση 48 στρεμμάτων που θα συνδυάζει ιατρικές υπηρεσίες και αναψυχή, και που σύμφωνα με πληροφορίες θα χρηματοδοτηθεί από ξένους επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα περιλαμβάνει δύο κτίρια, και εκτός από τις βασικές υποδομές θα υπάρχουν επίσης συνεδριακό κέντρο, παιδικός σταθμός και δύο αμφιθέατρα. Σημειώνεται ότι θα χρησιμοποιηθούν υλικά που προτείνονται από τους κανόνες της βιοκλιματικής και της αειφόρου ανάπτυξης όπως το φυσικό ξύλο, τα κεραμικά υλικά και τα πάνελ από φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα για την περιοχή της Δωδεκανήσου:
1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιορευστών, ισχύος έως 350 KWe, επί γεωτεμαχίου στην ΚΜ392Α 542 Γαιών Παραδεισίου της Τ.Κ. Δαματριάς Δ.Ε. Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για Λογαριασμό της “Γ. ΧΑΣΤΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ”.
2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Τροποποίηση - Ανανέωση της με αρ. πρωτ. Οικ. 562/19-02-2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά  στην έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία “1000230-ΚΑΤΤΑΒΙΑ” ο οποίος είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους στη θέση “ΒΙΓΛΑ” Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ”, με σκοπό: α) την τροποποίηση του κεραιοσυστήματος και β) την ανανέωση της χρονικής ισχύος.
3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  “Εγκατάσταση αποστείρωσης ΕΑΥΜ, επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ, αποθήκευσης και μεταμόρφωσης επικίνδυνων αποβλήτων και αποτέφρωσης νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και ζωικών Υποπροϊόντων στη θέση Κ.Μ. 870β Γαιών Κοσκινού της Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε., Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας ΝοτίουΑιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας     ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε.”.
4. Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “Λιμένας Αγ. Μαρίνας Λέρου, Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.)”.
5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία “11404802 ΑΠΕΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”, ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στη θέση “ΣΤΑΥΡΙ Η ΧΟΧΛΑΚΙΑ” Τ.Κ. Απερίου, Δ.Ε. Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ”. Δεν έχουμε γνωμοδότηση Δήμου Ρόδου.
6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Νέα Ξενοδοχειακή μονάδα 5* αστέρων, δυναμικότητας 296 κλινών,σε γήπεδα συνολικής έκτασης 48.166,00 τ.μ. (κατά τίτλο), εντός των Κ.Μ. 2768, 2770, 2771 και 2772 Γαιών Κρητηνίας στην περιοχή “ΑΜΑΡΤΟΣ” Τοπικής Κοινότητας Κρητηνίας, Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “ΑΜΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.”.
7. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα 5* αστέρων, με διακριτικό τίτλο “LINDOS VILLAGE”, συνολικής δυναμικότητας 484 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 16.560,00 τ.μ., εντός Κ.Μ. 729 Γαιών Καλάθου, στην περιοχή “ΒΛΥΧΑ” Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό εταιρείας “ΤΞΝΕ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ”.
8. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργουΑ; “Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα 3* αστέρων, με διακριτικό τίτλο “SABINA”, συνολικής δυναμικότητας 133 κλινών (εγκεκριμένης 91 κλινών), σε γήπεδα συνολικής έκτασης 7.370,00 τ.μ., εντός της Κ.Μ. 94 Γαιών Θολού, στην περιοχή Θεολόγου, Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “ΣΑΒΙΓΚΟΣ ΑΕ”.
9. Εισήγηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς 2017-2026 ΑΔΜΗΕ.