Ανακοίνωση της διοίκησης του ξενοδοχείου  Mira Mare

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε η συνάντησή μας με τους εκπροσώπους του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων Miramare Wonderland στο Ξενοδοχείο μας, σχετικά με την πρότασή τους  για τη σύναψη Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε.

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι επικέντρωσαν ιδιαίτερα την κριτική τους προβάλλοντας γενικά επιχειρήματα κατά της ισχύουσας Τοπικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. και όχι στους υφιστάμενους όρους και συνθήκες εργασίας στο ξενοδοχείο μας.

Η Διοίκηση του Ξενοδοχείου μας, ενώ θα μπορούσε να αναμένει οφέλη από τη σύναψη Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., εξέφρασε τη στήριξή της στους όρους αμοιβής και εργασίας της Τοπικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου, η οποία προβλέπει ευνοϊκότερους όρους αμοιβής και εργασίας σε σχέση με την αντίστοιχη Εθνική Κλαδική.   Για το λόγο αυτό, δεν κατανοεί την αναγκαιότητα νέων διαπραγματεύσεων η οποία δημιούργησε εύλογη ανησυχία και αναστάτωση στο προσωπικό μας, από τη στιγμή μάλιστα που η Τοπική Κλαδική Σ.Σ.Ε. υπεγράφη μόλις προ ολίγων εβδομάδων.

Το Επιχειρησιακό Σωματείο εξέφρασε την πρόθεση άρνησης συνέχισης της διαδικασίας ενώπιον του ΟΜΕΔ για μεσολάβηση και διαιτησία, την οποία αδυνατούμε να κατανοήσουμε και την οποία θα όφειλε να ακολουθήσει εάν επέμενε στην πρότασή του για τη σύναψη Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε.

Από την πλευρά μας ως Διοίκηση του Ξενοδοχείου μας, υπογραμμίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε το απασχολούμενο προσωπικό μας και να τηρούμε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την Τοπική Κλαδική Σ.Σ.Ε., όπως έχουμε έμπρακτα αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια.                                                      

            Ρόδος 27.05.2017

Η Διοίκηση του ξενοδοχείου

MIRAMΑRE