Με 676.000 ευρώ χρηματοδοτείται το έργο της διευθέτησης του ρέματος «Ρένη» στο Φαληράκι

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, τα έργο της διευθέτησης του ρέματος «Ρένη», στην περιοχή Φαληρακίου Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού 676.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η Πράξη «Διευθέτηση ρέματος “Ρένη” Φαληρακίου Δήμου Ρόδου», εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020»  και συγχρηματοδοτείται  από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Πράξη αφορά στην εκτέλεση έργων διευθέτησης στο μεγαλύτερο τμήμα της οριοθετημένης πεδινής κοίτης του ρέματος «Ρένη», μήκους 759 μέτρων, η οποία διασχίζει την τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή του Φαληρακίου, από τη θάλασσα έως την οδό που οδηγεί από την Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου προς την περιοχή του Προφήτη Αμώς, με σκοπό την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2017 και ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.