Με 200.000 ευρώ χρηματοδοτείται η προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, η προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω.

Ειδικότερα, η Πράξη «Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω», εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», με συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ύψους 200.000 ευρώ.

Η προμήθεια αφορά βυτιοφόρο όχημα νερού, χωρητικότητας 10.000 lt, με σύστημα αναρρόφησης.

Η απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου να χρηματοδοτήσει την προμήθεια του οχήματος από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»,  σκοπό να ενισχύσει τον Δήμο Κω στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Κω αντιμετωπίζει διαχρονικά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των οικιστικών περιοχών, των υποδομών, των περιουσιών και του περιβάλλοντος.

Η ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας είναι η παραθαλάσσια ζώνη βορείων ακτών νήσου Κω, από το ύψος της Αντιμάχειας μέχρι και την πόλη της Κω, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/11/2017 και ημερομηνία λήξης η 31/12/2018