Αναρτήθηκε η προκήρυξη  για την εκμίσθωση των παραλιών

Αναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα της, η προκήρυξη της ΕΤΑΔ για την εκμίσθωση των παραλιών που της ανήκουν στη Ρόδο, με τις τιμές εκκίνησης να φθάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 7500 ευρώ!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της «Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου  Α.Ε.», www.etasa.gr, αυτή απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλών που διαχειρίζεται στη Ρόδο και συγκεκριμένα: α) Πόλη Ρόδου έως και περιοχή Ιαλυσού, β) περιοχή Αφάντου (σ.σ. εντός του δ.δ. Αφάντου), γ) περιοχή Τραγανού (σ.σ. εντός του δ.σ. Καλλιθέας) και δ) περιοχή Τσαμπίκα (σ.σ. εντός του δ.δ. Αρχαγγέλου).

Η πρόσκληση συνοδεύεται από συνημμένους ορθοφωτοχάρτες ενώ αφορά πρωτίστως σε όμορες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν όπισθεν αυτών, ακόμη και αν μεταξύ των επιχειρήσεών τους και των παραλιών μεσολαβεί δρόμος. Σημειώνεται ότι η εκμίσθωση θα έχει χρονική διάρκεια τριών ετών με τη δυνατότητα να δοθεί παράταση για επιπλέον δύο χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην ΕΤΑΔ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αλλά και Ενώσεις ή Κοινοπραξίες και μάλιστα δίνεται η δυνατότητα αυτές να αφορούν ένα ή παραπάνω τμήματα.

Η διαδικασία
Με την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων της επιχείρησης (σ.σ. είτε εγγράφως είτε ηλεκτρικά) και με την ταυτόχρονη εξακρίβωση της θέσης εγκατάστασής της, θα δίνεται η δυνατότητα της άμεσης υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.

Στη συνέχεια, με βάση το ποσό που έχει προσδιοριστεί για την εκμίσθωση θα φαίνεται η πληρωμή σε έναν από τους σχετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΤΑΔ ενώ λογαριασμός δίνεται για τη χρηματική εγγύηση μίσθωσης.

Με την προσκόμιση των σχετικών τραπεζικών αποδεικτικών κατάθεσης, θα δίνεται η δυνατότητα της τελικής υπογραφής της σύμβασης με την ΕΤΑΔ.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, σε πρώτη φάση θα ικανοποιούνται τα αιτήματα των όμορων νομικών ή φυσικών προσώπων. Αφού εξαντληθούν οι περιπτώσεις αυτές, θα φαίνεται η δυνατότητα σε δεύτερο άμεσο χρόνο για την ικανοποίηση άλλων αιτήσεων για τμήματα επί της ζώνης του αιγιαλού που παραμένουν ελεύθερα.

Σε περιπτώσεις που κατατίθεται πάνω από μία αίτηση για το τμήμα της ζώνης ή του αιγιαλού ή για αλληλοκαλυπτόμενα τμήματα θα διεξάγεται συνεδρίαση της Επιτροπής που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με τη διαδικασία της προσφοράς με δυνατότητα προφορικής βελτίωσης. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται ο ακριβής καθορισμός των τελικών τμημάτων προς εκμίσθωση (σ.σ. στις περιπτώσεις των αλληλοκαλυπτόμενων τμημάτων) και του τελικού μισθώματος.

Ακόμη, στην προκήρυξη εφιστάται η προσοχή, πρώτον, ότι σε περίπτωση υπέρβασης των όρων της μίσθωσης ως προς τη χρήση των εν λόγω τμημάτων των ζωνών του αιγιαλού μετά από αυτοψίες που θα διενεργούνται καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της μίσθωσης.

Δεύτερον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη χρήση των παραπάνω τμημάτων των ζωνών του αιγιαλού, θα συνεπάγεται άμεση αποβολή των αυθαιρέτων κατόχων με την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από την ΚΥΔ, ακόμη και κίνηση όποιων άλλων νομικών ενεργειών στις οποίες επιθυμεί να προβεί η ΕΤΑΔ.

Στα ύψη οι τιμές!
Εν τω μεταξύ, οι τιμές αναμένεται να εκτιναχθούν στα ύψη, ειδικά για τις παραλίες της πόλης στις οποίες, βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με την προκήρυξη, μπορούν να καταθέσουν αίτηση επιχειρήσεις και επενδυτές και από άλλα μέρη. Επίσης, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ουδείς μπορεί να αποκλείσει ότι δεν θα επιδείξουν ενδιαφέρον και όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις…

Αναλυτικά, οι τιμές και τα πόστα ανά παραλία:
Πόλη Ρόδου από λιμάνι έως και καζίνο: Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 7500 ευρώ και αυξάνεται βέβαια για τον επιπλέον χώρο. Για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής (ΘΜΑ) οι θέσεις είναι 35, όπως και για τις καντίνες.

Πόλη Ρόδου από καζίνο έως Ενυδρείο: Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 6500 ευρώ και αυξάνεται βέβαια με τον επιπλέον χώρο. Οι θέσεις για ΘΜΣ είναι και άλλες τόσες για καντίνες.

Πόλη Ρόδου δυτικά από το Ενυδρείο έως και τα όρια της πόλης: Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 4750 ευρώ και οι θέσεις τόσο για τα ΘΜΑ όσο και για τις καντίνες είναι από 25.

Νότια από τα όρια της πόλης της Ρόδου έως και Ιαλυσό: Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 5250 ευρώ και οι θέσεις τόσο για τα ΘΜΑ όσο και για τις καντίνες είναι από 22.

Παραλία Τσαμπίκα: Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 3750 ευρώ και οι θέσεις τόσο για ΘΜΑ όσο και για τις καντίνες είναι από 18.

Παραλίες Αφάντου και Τραγανού: Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 5250 ευρώ και οι θέσεις για τα ΘΜΑ και τις καντίνες είναι από 26.