Βιωματικό εργαστήριο  για το podcast στη διδασκαλία

Το Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» οργανώνει επιμορφωτική δράση για την προώθηση του podcast στη διδασκαλία στο πλαίσιο βιωματικού σεμιναρίου.

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, ώρα 17:30-21:00, Κτίριο Κλεόβουλος 1ος όροφος

Επιμορφωτές: Σταματίνα Νικολού, Εκπαιδευτικός & Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής

Περιεχόμενο
Τον 21ο αιώνα όπου ο ψηφιακός γραμματισμός εκπαιδευτικών και μαθητών είναι αρκετά ανεπτυγμένος, τα μαθησιακά εργαλεία που χρησιμοποιούμε πρέπει να αντισταθμίζουν αυτήν την πνευματική ανέλιξη.

Το podcasting θεωρείται ένα από τα μαθησιακά εργαλεία που είναι δυνατό να συνεισφέρουν σε αυτή την ανάγκη. Είναι γενικά γνωστό ότι η ακρόαση πράγματι κινητοποιεί τους μαθητές που προτιμούν να λαμβάνουν πληροφορίες προφορικά από ότι να διαβάζουν ή να κρατούν σημειώσεις.

Το podcasting κάνει το περιεχόμενο της διδασκαλίας ελκυστικό για τους μαθητές, δίνοντας τους την ευκαιρία να ενσωματώσουν στο μάθημα την ομιλία.

Αυτό με τη σειρά του βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα πιο ενδιαφέρον και συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον.

Πρόγραμμα
Η επιμορφωτική δράση του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα περιεχόμενα:

17:30 – 18:30            Μέρος Α: Παρουσίαση τεχνολογικού εργαλείου podcasting

18:30 – 19:30            Μέρος Β: Εργαστηριακή παραγωγή της τεχνολογίας podcasting

19:30 – 19:40            Διάλειμμα

19:40 – 20:40           Μέρος Γ: Δημιουργία δραστηριοτήτων με podcast

20:40 – 21:00            Αναστοχασμός για το podcast στη διδασκαλία

Συμμετοχή
Στο σεμινάριο μπορούν να πάρουν μέρος μέχρι 20 εκπαιδευτικοί. Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο σεμινάριο πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο tsarpa@aegean.gr έως τις 6 Ιουνίου. Θα επιλεγούν οι πρώτοι 20 εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να έχουν μαζί τους smartphone ή tablet με δυνατότητα εγγραφής ήχου.

Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος θα επαναληφθεί το βιωματικό σεμινάριο. Το σεμινάριο είναι δωρεάν.