Διαψεύδει ο ξενοδοχειακός όμιλος ΚΥΠΡΙΩΤΗ τα όσα ανακριβή είδαν το φως της δημοσιότητας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ξενοδοχειακός όμιλος Κυπριώτη με έδρα την Κω, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, αναφέρει τα εξής:

Aξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Η δημοσίευση στην οποία προέβη η εφημερίδα REAL NEWS στο φύλλο 445/28.5.2017  στις σελίδες του REAL ΜΟΝΕΥ, καθ’ ό μέρος αφορά στον όμιλο ιδιοκτησίας μας με την επωνυμία «KYPRIOTIS RESORT COMPLEX”, τον οποίο εμπλέκει τεχνηέντως με τις γενικές παραδοχές και διαπιστώσεις του άρθρου για τον ξενοδοχειακό κλάδο, τυγχάνει απόλυτα μη ορθή, αναληθής  και ανακριβής στο σύνολό της και ιδία σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τα οικονομικά δεδομένα, με τις  προοπτικές αλλά και την βιωσιμότητα του ομίλου μας κ.λ.π. 

Επειδή το ως άνω όλως ανακριβές δημοσίευμα πλήττει τον όμιλο ιδιοκτησίας μας και δη πολλαπλώς,  έχουμε ήδη προβεί στην διάψευσή του και έχουμε αιτηθεί να ανασκευασθεί επιφυλλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.