Θλίψη στον ΔΟΠΑΡ: «Έφυγε» ο Ιωάννης Αμπελάς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Ρόδου –Δ.Ο.Π.Α.Ρ. μετά το άγγελμα του θανάτου του Ιωάννη Αμπελά Πατέρα του αξιότιμου Μέλους του ΔΣ του Οργανισμού μας κου Αμπελά Αγαπητού, συνήλθε σήμερα 6/06/17, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. και ομόφωνα αποφάσισε να εκδώσει το κατωτέρω ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

1) Να παραστεί αντιπροσωπεία του Οργανισμού μας στην κηδεία του εκλιπόντος.

2) Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου στην οικογένεια του.

3) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τοπικό Τύπο.