Συνεδριάζει με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 10: π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 50-53 (‘Εγγραφα ΑΠ α) 7304/14-12-2015, β) 951/2016 γ) 1539/2016 δ) 3360/2016 ε) 4033/20016 στ) 4446/2016.

2) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ @Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

3) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης α) αριθ. 3156/2015) β) αριθ. 3373/2015) γ) αριθ. 2646/16-5-2016 .

 4) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ Μ. &Σια (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1538/2016).

5) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου  (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7072/2016).

6) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΒΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού Ορφανίδου 42 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7631/2016).

7) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 14 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 726/2017).

8) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Plugina Yulia επί της οδού Ναυάρχου Κόδρικτον79 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 12146/2017).

9)Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΜΝΑΣ επί της οδού Σοφοκλέους 1-3 (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 1028/2017 και β) 2026/2017).

10) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» επί της οδού Σοφοκλέους 10 και Πλάτωνος. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2084/2017).

11) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΜΑΓΙΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ επί της οδού Αθηνών 28. (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α)2349/2017 και 2350/2017).

12) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του Σαββιού Βαγιανού επί της οδού Εθν. Αντίστασης 83 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2351/2017).

13) Οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του Νεδόπουλου Χαράλαμπου επί της οδού Αλ. Διάκου 44 (Έγγραφο ΑΠ 1636/22-03-2017 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.)

14) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και και λειτουργίας καταστήματος της ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ  επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων- Περικλέους 12 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5878/2016).

15) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Γ.  ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΟΕ» επί της οδού Περικλέους 12 (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 5882/2016 και β) 7070/2016).

16)  Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μαρίας Σαρούκου επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 10-12 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης 3065/31-5-2017)

17)Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου για «χωροθέτηση εμποροπανηγύρεων στην πλατεία της Δημ. Κοινότητας Αφάντου.

18) Περί χορήγησης η μ η βεβαίωσης προτεινόμενης ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου ιδιοκτησίας «ΠΙΤΣΗΣ ΕΜΜ.- ΠΙΤΣΗΣ ΣΤ. ΕΕ». (Αποφ. 102/2017 Δ.Κ. Ρόδου και 49/2016 Δημ. Κοιν. Ιαλυσού.

19) Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου με θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός οικισμού Λάρδου στη ΔΕ Λινδίων.

20) Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου για αποχαρακτηρισμό τμήματος Κτηματολογικής οδού εντός οικισμού Λάρδου.

21) Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής για Διόρθωση- Αλλαγή οριζοντιογραφίας οδικού δικτύου περιοχής Κρεμαστής.

22) Έγκριση της υπ’ αριθ. 121/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν του Ναυτικού Σταθμού Ρόδου.
         23) Έγκριση της υπ’ αριθ. 122/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Ι.Πολέμη.

24) Έγκριση της υπ’ αριθ. 120/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Χωροθέτηση νέων θέσεων  και τροποποίηση παλαιών θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ.

25) Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κατταβιάς με θέμα: Αίτημα Κυφού Ηλία για τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Καταβιάς.

26) Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Παραδεισίου με θέμα: Χωροθέτηση Τμήματος για λειτουργία Λούνα Πάρκ στην περιοχή «Περιστερώνας».

27) Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λίνδου για: α) Αίτημα χωροθέτησης ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου σε  κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου (κ.μ. 237 οικ. Λίνδου) και  β) Πρόταση κατάργησης του χωροθετημένου κοινόχρηστου χώρου μ ε αριθ. 2 του άρθρου 32 του κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων. 

28) Λήψη απόφασης επι της υπ’ αριθ. 84/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου για τροποποίηση της υπ’αρ.92/2016 απόφασης της Δ.Κ. Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες»

29) Καθορισμός χρώματος ΤΑΞΙ

30) Έγκριση της υπ’ αριθ. 7α /2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ιαλυσού με θέμα: Εξέταση ενστάσεων ως προς την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού των ΟΤ 89 και 90:

31) Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Παπαδημητρίου Τσαμπίκου, Παπαδάμ Βασίλειο και Μανωλάκη Αιμίλιο στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου.

32)Αναφορά- Καταγγελία των Νικολάου Μπόνη, Ευγενείας Λάππα και Γεωργίας Μαριά για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της κ. Μαρίας Καρανικόλα στην επαρχιακή οδό Ψίνθου- Αρχίπολης.

33) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΠΑΥΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΕ» στη Δημ. Κοινότητα Ασκληπιείου.