Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου (ΣΔΕ Ρόδου) θα ανοίξει τις πόρτες του και την επόμενη σχολική χρονιά (2017-18). Είναι δημόσιο απογευματινό Γυμνάσιο, με καινοτόμο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και απευθύνεται σε ενήλικες (18 ετών και άνω), που είναι απόφοιτοι του Δημοτικού.

Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση των οποίων δίνεται τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο του Γυμνασίου (Ν. 2525/1997, άρθρο 5).

Εγγραφές: καθημερινά έως 30 Ιουνίου 2017 στη Μιχαήλ Πετρίδη 29
(7ο Γυμνάσιο Ρόδου) από 17:00-20:00.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22410-23585 (από 17:00-20:00).
E-mail:sderodou@otenet.gr
Facebook: Σδε Ρόδου

Ο Δ/ντής του ΣΔΕ Ρόδου
Αθανάσιος Μ. Κλέτσας