Δήμος Κω: Αποκαθιστά τη στατικότητα και την ασφάλεια της γέφυρας στον Πλατύ Ποταμό, ο Δήμος Κω

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος της Κω αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Κω αποκαθιστά τη στατικότητα και την ασφάλεια της γέφυρας στον Πλατύ Ποταμό. 

Ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο εκτελείται από το Δήμο Κω στον Πλατύ ποταμό με εκτεταμένες εργασίες για την αποκατάσταση της στατικότητας και της ασφάλειας της γέφυρας αλλά και για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.

Διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη γέφυρα, που η κατασκευή της ανάγεται στην περίοδο της ιταλοκρατίας, είχε υποστεί ανασκαφή της θεμελιωσής του από το νερό με αποτέλεσμα όχι μόνο να κινδυνεύει αλλά και να εγκυμονούνται ευρύτεροι κίνδυνοι.

Η γέφυρα έχει μήκος περίπου 32μ, ύψος 3,15μ, πλάτος καταστρώματος 4μ και αποτελείται από έξι (6) τόξα (καμάρες) ακτίνας 2μ.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην υποσκαφή τμήματος της θεμελίωσης - στα 2 μεσαία βάθρα - λόγω της επιρροής του νερού και θραύσης της κοιτόστρωσης προστασίας των θεμελίων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

-Καθαίρεση των σαθρών σκυροδεμάτων.

-Ειδικές εκσκαφές (ντουλάπια) κάτω από τα 2 μεσαία βάθρα.

-Κατασκευή υποθεμελίωσης με σκυρόδεμα C20/25.

-Επίχωση με διαβαθμισμένο υλικό.

-Κοιτόστρωση προστασίας της θεμελίωσης με σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15εκ.

Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο.

Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.