Αρκετές επιστημονικές εισηγήσεις στο Συμπόσιο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου θα πραγματοποιήσει το  Κ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου στη Ρόδο και στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω.

Το Συμπόσιο περιλαμβάνει συνολικά 61 επιστημονικές ανακοινώσεις  αναφερόμενες στην Ιστορία, την Αρχαιολογία, τη Γλωσσολογία, τη Λαογραφία, τη Γραμματολογία, το Περιβάλλον κλπ. της Δωδεκανήσου,  οι οποίες θ’  ακουστούν κατά τις ακόλουθες συνεδρίες:

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017, ώρα 18.30 - 21.00.
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, ώρα 09.30 – 13.15 και 18.30 – 21.45.
Σάββατο 1 Ιουλίου 2017, ώρα 09.30 – 13.15 και 18.30 – 21.45
Κυριακή 2 Ιουλίου 2017, ώρα 10.30 -13.30.