Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία αιτήσεων στο δίκτυο Aegean Cuisine

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για ένταξη ή παραμονή στο Δίκτυο AegeanCuisine, παρατείνεται έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Γ’ φάση πιστοποίησης εστιατορίων.

Το έντυπο της Αίτησης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές  του Προτύπου και η Διαδικασία Απονομής Σήματος AegeanCuisine, είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες www.ebed.gr και  www.detap.gr, καθώς και στα γραφεία της Δ.ΕΤ.Α.Π. (Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος). Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και έναν κατάλογο/μενού και να έχουν σταλεί το αργότερο έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@detap.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία, όπως και τις δύο προηγούμενες φορές, θα διεξαχθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, καθώς η χρηματοδότηση έχει διασφαλιστεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου. Το σύνολο των επιτόπιων επιθεωρήσεων προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της τουριστικής περιόδου 2017 και τα πιστοποιητικά θα έχουν διετή διάρκεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.ΕΤ.Α.Π. στα τηλ. 2241044280 και 2241044288.