Την Πέμπτη το Κ’ πολιτιστικό  συμπόσιο Δωδεκανήσου στη Ρόδο

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου θα πραγματοποιήσει το  Κ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου στη Ρόδο και στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω.

Το Συμπόσιο περιλαμβάνει συνολικά 61 επιστημονικές ανακοινώσεις  αναφερόμενες στην Ιστορία, την Αρχαιολογία, τη Γλωσσολογία, τη Λαογραφία, τη Γραμματολογία, το Περιβάλλον κλπ. της Δωδεκανήσου, οι οποίες θ’  ακουστούν κατά τις ακόλουθες συνεδρίες:

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017, ώρα 18.30 - 21.00.
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, ώρα 09.30 – 13.15 και 18.30 – 21.45.
Σάββατο 1 Ιουλίου 2017, ώρα 09.30 – 13.15 και 18.30 – 21.45
Κυριακή 2 Ιουλίου 2017, ώρα 10.30 -13.30.

Το πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου έχει ως εξής:
Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ


Πρόεδρος: Χαρά Κοσεγιάν, Γ. Γραμματέας Σ.Γ.Τ.∆. σχολική σύμβουλος φιλολόγων ∆ωδεκανήσου, λογοτέχνις.

18.30-19.00: Υποδοχή Συνέδρων
19.00-20.00: Εναρξη – Χαιρετισμοί
20.00-20.15: Κυριάκος – Παντελεήμων Μάγος, αρχιτέκτων MS

Συνεισηγητές:
1. Γιώργος Κολλίγρης, πολιτικός μηχανικός,
2. Λευτέρης Γλεντής, μηχανολόγος μηχανικός,
3. Αντώνης Χαλκιάς, σκηνογράφος.

- Μελέτες αποκατάστασης Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Το δυ ναμικό αποτέλεσμα μιας συλλογικής πρωτοβουλίας.

10.15-10.30: Γιώργος Σκιαδόπουλος, αρχιτέκτων μηχανικός

- Ανάδειξη της δωδεκανήσιας αρχιτεκτονικής μέσα από τοπικές δράσεις υπερτοπικής εμβέλειας.

10.30-10.45: Ιουλία Παπαευτυχίου, ∆ρ αρχιτέκτων μηχανικός-εκπαιδευτικός
- Οι παρεμβάσεις αρχιτεκτονικής τοπίου στα ιταλοκρατούμε- να ∆ωδεκάνησα και η προβολή τους στον 21ο αιώνα.

10.45-11.00: Μαρία-Χριστίνα Γεωργαλλή, ∆ρ αρχιτέκτων
Τα οικιστικά μνημεία της Λίνδου από την θεμελίωσή τους έως σήμερα: Αρχιτεκτονική και πολεοδομία.

11.00-11.15: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Γιώργος Σκιαδόπουλος, αρχιτέκτων μηχανικός

11.15-11.30: Αικατερίνη Μανούσου-Ντέλλα, ∆ρ αρχιτέκτων
- Η δημιουργία και εξέλιξη της οχυρωμένης πόλης της Νεραντζιάς στην Κω.

11.30-11.45: Χρυσούλα Ζουμπά, περιβαλλοντολόγος
- Κως, 23 Απριλίου 1933, Κυριακή του Θωμά, γιορτή του Αγίου Γεωργίου, 8:05 π.μ.

11.45-12.00: Αναστάσιος Κουντούρης, φιλόλογος, δρ Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Παν/μιο Αιγαίου

Συνεισηγητές:
1. Καλλιόπη Κουντούρη, φιλόλογος, δρ. Ιστορίας της Τέχνης στο Παν/μιο Αιγαίου
2. Βαρβάρα Γαλανού, ∆ιευθύντρια ∆ημοτικού Σχολείου, κάτοχος Μάστερ
- Αμερικανοί περιηγητές στη μεταπολεμική Ελλάδα: Ο Robert Lax και η Κάλυμνος

12.00-12.15: Χαρά Κοσεγιάν, σχολική σύμβουλος φιλολόγων ∆ωδεκανήσου – λογοτέχνις.
 - Περιδιάβαση στον λόγο του ποιητή ∆ημήτρη Τσαλουμά.

12.15-12.30: Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, εκπαιδευτικός – μουσικολόγος, πρωτοψάλτης
- Η παλαιά και η νεότερη ψαλτική παράδοση της Καλύμνου.

12.30-12.45: Νικόλαος Τιάκας, φιλόλογος, τελειόφοιτος Μεταπτυχιακού Λαογραφίας
 - Το κουβούκλιο του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Ιαλυσού (Τριαντών) Ρόδου. Η κατασκευή και οι τελετουργίες που την περιβάλλουν.

12.45-13.15: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ


Πρόεδρος: Γιώργος Κατσαδώρος, Επίκουρος καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου Αιγαίου

18.30-18.45: Αναστασία Ζέζου, ∆ρ Παιδικής Λογοτεχνίας, νηπιαγωγός
- Η παραδοσιακή ενδυμασία του Εμπωνα Ρόδου: ∆ιδακτική παρέμβαση στο νηπιαγωγείο.

18.45-19.00: Μαργαρίτα Ιωάννου, φιλόλογος, νεοελληνίστρια
 - «Καλῶς πλεονάσας τό τάλαντον, δωρεάν τοῖς βουλομένοις μεταδιδούς τῆς αὐτοῦ σοφίας τε καί παιδεύσεως τοῖς κατά Πάτμον φοιτήσασι». Η θεματογραφία του διδασκάλου Γερά- σιμου Βυζάντιου (†1740) σε αθηναϊκούς κώδικες.

19.00-19.15: Ναθαναήλ ∆ιακοπαναγιώτης, μητροπολίτης Κώου και Νισύρου
- Ο κώδικας που περιέχει τα στιχηρά του μητροπολίτου Ρόδου Μητροφάνους για την οσία Μελώ.

19.15-19.30: Νικολός Φαρμακίδης, πολιτικός μηχανικός
- Βενέδικτος Ρώσος, ο «σπαχής» της Σύμης (1764-1840).

19.30-19.45: Βασιλική Χρυσανθοπούλου, κοινωνική ανθρωπολόγος, επ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
- Χορός, παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά στους Καλύμνιους του Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντας Η.Π.Α.

19.45-20.00: Βασίλης Γεργατσούλης, δρ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
- Το φερμάνι της Καθαροδευτέρας του 1929 του Λάμπρου Σταματιάδη.

20.00-20.15: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Νίκος Φαρμακίδης, πολιτικός μηχανικός

20.15-20.30: Αικατερίνη Χειμωνέτου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαογραφικών Σπουδών
 - Σύγχρονες αφηγήσεις των θρύλων της Κάσου. Μια λαογραφική προσέγγιση.

20.30-20.45: Κωνσταντίνος Μηνάς, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Συμβολή Β στην ετυμολόγηση συμαϊκών λέξεων.

20.45-21.00: Γιώργος Κατσαδώρος, Επίκουρος καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου Αιγαίου
Συνεισηγητής: Χρήστος Θεολόγος, υποψ. ∆ιδάκτωρ Πα- νεπιστημίου Αιγαίου
- Εθιμικές αναπαραστάσεις: Το πασχαλιάτικο έθιμο «Βούρνες» στο χωριό Αγιος Ισίδωρος της Ρόδου.

21.00-21.15: Μανώλης Κασσώτης, μαθηματικός – συγγραφέας
- Από την Σύμη στην Ερυθρά Θάλασσα αναζητώντας μαργαριτάρια