Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για το φράγμα Γαδουρά

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συγκαλείται για αύριο Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 08:30 π.μ., λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος ως προς την ανάγκη υδροδότησης της Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα:

1. Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της υπ’ αριθµ. 135/2017 πράξης του Ζ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών Καθηµερινής ∆ιαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης έργου: Ύδρευση Ρόδου από το φράγµα Γαδουρά».