Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου

Συνεδριάζει την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, για τη συζήτηση και λήψη απόφαση  των  θεμάτων που ακολουθούν: 

Ενημέρωση Προέδρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση για τις ανατροπές πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/53440/07-07-2017)

2. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/53453/07-07-2017)

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», έτους 2017.

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/52640/06-07-2017)

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ         

4. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 177/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μυρσίνης Πετρέλλη, που εξέδωσε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.»

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, με αρ. πρωτ. 2/53455/07-07-2017)

5. Έγκριση ή μη Συμβιβασμού με τον κ.Τριομάτη Τσαμπίκο για απαίτησή του από ζημία στο αυτοκίνητό του από πέσιμο κλαδιού.

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ. 2/53452/07-07-2017)

6. Έγκριση ή μη άσκηση ανακοπής κατά του Ιωάννη Καρπαθίου του Γεωργίου και της με αριθμό 166/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη.

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ. 2/53454/07-07-2017)

7. Έγκριση για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για αποτροπή κλεισίματος τμήματος δημοτικού δρόμου

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ  με αρ. πρωτ. 2/53277/07-07-2017)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ    

8. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011»

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/53407/07-07-2017)

9. Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/53483/06-07-2017)

10. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/52961/06-07-2017)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ           

11. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  με αρ. πρωτ. 2/52307/05-07-2017)