Προσλήψεις στα νησιά μας από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε την επέκταση του «PHILOS  - Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση» στα νησιά με σκοπό την υγειονομική κάλυψη στον τομέα του προσφυγικού έως τις 19 Ιανουαρίου 2018.

Συγκεκριμένα, το PHILOS επεκτείνεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στηρίζοντας  την επιδημιολογική επιτήρηση και την δημόσια υγεία, το εθνικό σύστημα  υγείας και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και συνεχίζει να διατηρείται στην ηπειρωτική χώρα.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), ως φορέας υλοποίησης για την «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά σε 395 θέσεις εργασίας, διαφόρων ειδικοτήτων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν τα ακόλουθα 5 υποέργα:
Α) Υποέργο 1 (Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα)
Β) Υποέργο 2 (Επιδημιολογική Επιτήρηση Κέντρων Υποδοχής & Ταυτοποίησης)
Γ) Υποέργο 3 (Υγειονομική κάλυψη & ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε δομές φιλοξενίας προσφύγων)
Δ) Υποέργο 4 (Ενδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας – Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ)
Ε) Υποέργο 5 (Παροχή υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.keelpno.gr  ή του προγράμματος www.philosgreece.eu   
Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, οι θέσεις είναι οι εξής ανά νησί:
- Λέρος: 1 επιδημιολόγος πεδίου και 1 επισκέπτης υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας
- Κως: 1 επιδημιολόγος πεδίου και 1 επισκέπτης υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας

Κρατικό θεραπευτήριο Λέρου-ΓΝ-ΚΥ Λέρου:
- 2 γιατροί ΠΕ ιατρών, ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής
- 2 γιατροί ΠΕ ιατρών, ειδικότητας παιδιατρικής
- 2 γιατροί ΠΕ ιατρών, ειδικότητας μαιευτικής –γυναικολογίας
- 1 γιατρός ΠΕ ιατρών, ειδικότητας νευρολογίας
- 3 νοσηλευτές, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας
- 2 μαίες, ΤΕ κατηγορίας
- 2 τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων
- 2 ψυχολόγοι, ΠΕ ψυχολόγων
- 2 διαπολιτισμικοί μεσολαβητές

Γενικό νοσοκομείο- κέντρο υγείας Κω «Ιπποκράτειον»
- 2 γιατροί, ΠΕ ιατρών ειδικότητας γενικής χειρουργικής
- 2 γιατροί, ΠΕ ιατρών ειδικότητας ορθοπεδικής
- 1 γιατρός, ΠΕ ιατρών ειδικότητας ουρολογίας
- 5 νοσηλευτές, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας
- 2 μαίες, ΤΕ κατηγορίας
- 1 τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων , ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων
- 2 ψυχολόγοι, ΠΕ Ψυχολόγων
- 2 διαπολιτισμικοί μεσολαβητές

Γενικό νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»
- 4 γιατροί, ΠΕ ιατρών ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας
- 2 γιατροί, ΠΕ ιατρών ειδικότητας ορθοπεδικής
- 5 νοσηλευτές, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας

ΚΥΤ Λέρου
- 6 γιατροί, γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής ή ψυχιατρικής . εν ελλείψει αυτών οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν από γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων. Εν ελλείψει αυτών οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν από γιατρούς άνευ ειδικότητας.
- 8 νοσηλευτές, ΠΕ ή ΤΕ νοσηλευτικής. Εν ελλείψει αυτών οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν από ΔΕ νοσηλευτές.
- 5 ψυχολόγοι, ΠΕ ψυχολόγων
- 10 κοινωνικοί λειτουργοί, ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας
- 9 διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές

ΚΥΤ Κω
- 6 γιατροί γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ή παιδιατρικής ή ψυχιατρικής. Εν ελλείψει αυτών οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν από γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων. Εν ελλείψει αυτών οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν από γιατρούς άνευ ειδικότητας.
- 8 νοσηλευτές, ΠΕ ή ΤΕ νοσηλευτικής . Eν ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΔΕ νοσηλευτές.
- 6 ψυχολόγοι, ΠΕ ψυχολόγων
- 8 κοινωνικοί λειτουργοί ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας
- 8 διαπολιτισμικοί μεσολαβητές.