Έναρξη ετήσιου προγράμματος της ΑΣΠΑΙΤΕ

Ξεκίνησε το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) για το έτος 2017-2018.  Στη Ρόδο, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια παράρτημα (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ, με τη στήριξη του Δήμου Ρόδου. 

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ έτους 2017-2018.