Φράγμα Γαδουρά, αστική ανάπλαση και απορρίμματα στην «ατζέντα» των συναντήσεων του Δημάρχου Ρόδου στην Αθήνα

Ο Δήμαρχος Ρόδου, κ. Φώτης Χατζηδιάκος συμμετείχε χτες (Δευτέρα, 10 Ιουλίου), στην Αθήνα στις εργασίες της ημερίδας που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων/JASPERS (Κοινή Βοήθεια για την Στήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) με θέμα την εφαρμογή της Αστικής Ατζέντας της Ε.Ε..

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ανάλυση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και των τρόπων με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕ)/JASPERS δύναται να συνδράμει στην προετοιμασία έργων των Δήμων στους τομείς της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, της αστικής κινητικότητας, της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ενεργειακής επάρκειας. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο Δήμαρχος Ρόδου, μαζί με τον μελετητή της πρότασης, παρουσίασε το σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου, όπως αυτό κατατέθηκε στην Διαχειριστική Αρχή κατόπιν της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε με τους τοπικούς φορείς και παράγοντες, αποσπώντας θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της ΕτΕ για την αρτιότητα της πρότασης και την επίτευξη των στόχων αναφορικά με τις δράσεις αστικής ανάπλασης και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

 

 

Στο περιθώριο της ημερίδας ο κ. Χατζηδιάκος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη αναφορικά με την χρηματοδότηση έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού και στο Εθνικό Θέατρο, μέσω της αναχρηματοδότησης των δανείων του Δήμου.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Ρόδου είχε συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιο Πιτσιόρλα και τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ, κ. Νικόλαο Μαντζούφα για την πρόταση του Δήμου Ρόδου αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένου και της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ, η οποία θα υποβληθεί στην διυπουργική επιτροπή για έγκριση.

Ο Δήμαρχος Ρόδου ενημερώθηκε για το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης  που αφορά στο Φράγμα του Γαδουρά, η  οποία αναμένεται να είναι θετική και να ανακοινωθεί άμεσα. Τέλος, κατόπιν συνεννόησης με την Υπουργό Πολιτισμού, κα. Λυδία Κονιόρδου ορίστηκε συνάντηση την επόμενη Τρίτη στο Υπουργείο με θέματα την επέκταση του ξυλοπεζόδρομου, το Εθνικό Θέατρο και την Προγραμματική Σύμβαση για την Μεσαιωνική Πόλη.