Μειωμένη στρατιωτική θητεία για τα αδέλφια ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, προτείνει ο Μάνος Κόνσολας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με την οποία προτείνει τη θέσπιση μειωμένης θητείας για τα αδέλφια των ατόμων με βαριά αναπηρία.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι πολλές οικογένειες ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, που συνιστούν ποσοστό βαριάς αναπηρίας, έχουν εγκλωβιστεί στη δίνη των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των τελευταίων ετών.

Σε αυτές τις οικογένειες δεν υπάρχουν μόνο οι γονείς που έχουν επιφορτιστεί τη φροντίδα και την ασφάλεια των τέκνων που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% αλλά και τα αδέλφια τους.

Άλλωστε, ο βιολογικός παράγων οδηγεί, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα σε αυτή την εξέλιξη. 

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά την καθιέρωση μειωμένης στρατιωτικής θητείας για τα αδέλφια των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επηρεάσει τη μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων, ούτε θα δημιουργήσει προβλήματα υποστελέχωσης, καθώς ο αριθμός αυτών των ατόμων που μπορούν να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης ευεργετικής διάταξης είναι ελάχιστος.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Βουλευτή Δωδεκανήσου:

Προς Κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: «Θέσπιση μειωμένης στρατιωτικής θητείας για τα αδέλφια ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%»

Κύριε Υπουργέ,

Τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Στη δίνη αυτών των προβλημάτων έχουν εγκλωβιστεί πολλές οικογένειες ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, που συνιστούν ποσοστό βαριάς αναπηρίας.

Σε αυτές τις οικογένειες δεν υπάρχουν μόνο οι γονείς που έχουν επιφορτιστεί τη φροντίδα και την ασφάλεια των τέκνων που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% αλλά και τα αδέλφια τους.

Άλλωστε, ο βιολογικός παράγων οδηγεί, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα σε αυτή την εξέλιξη.

Τα αδέλφια των παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% συμμετέχουν στη στήριξη της οικογένειας με κάθε μέσο και τρόπο.

Φυσικό είναι η Πολιτεία να δει μια παράμετρο που σχετίζεται με το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας και να αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της.

Αναφέρομαι στην καθιέρωση μειωμένης στρατιωτικής θητείας για τα αδέλφια των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επηρεάσει τη μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων ούτε θα δημιουργήσει προβλήματα υποστελέχωσης, καθώς ο αριθμός αυτών των ατόμων που μπορούν να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης ευεργετικής διάταξης είναι ελάχιστος.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση μειωμένης στρατιωτικής θητείας για τα αδέλφια ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου