Στο 1520 οι καταγγελίες  για προϊόντα που είναι μαϊμού

Στον αριθμό 1520 θα μπορούν οι καταναλωτές και οι έμποροι να καταγγέλλουν ακόμα και ανώνυμα, περιπτώσεις πώλησης και διάθεσης προϊόντων απομίμησης ( μαϊμού όπως είναι πιο γνωστά) ο οποίος υπάγεται στη διεύθυνση θεσμικών ρυθμίσεων και εποπτείας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών.

Σχετικό έγγραφο στάλθηκε στην ομοσπονδία επιχειρηματικότητας και εμπορίου Δωδεκανήσου η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τα μέλη της στέλνοντας το παρακάτω έγγραφο: «Αγαπητοί κύριοι, Λάβαμε και σας διαβιβάζουμε, προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, των καταστηματαρχών και των εμπόρων, επιστολή που αφορά στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς (Διεύθυνση Εποπτείας Αγοράς), της Γ. Γ. Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ενημέρωσης του κοινού, σχετικά με την Υπηρεσία, η οποία δέχεται καταγγελίες, επώνυμες ή ανώνυμες, για δραστηριότητες σχετικά με την εμπορία και διακίνηση απομιμητικών και πειρατικών προϊόντων, όλων των καταναλωτικών ειδών, μέσω του τηλ. Κέντρου 1520. Για περαιτέρω ενημέρωση σας παρακαλώ συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο.

Το έγγραφο της διεύθυνσης έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Εποπτείας Αγοράς, αποτελεί κεντρική υπηρεσία της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή όσον αφορά α) την επεξεργασία και έκδοση κανονιστικού πλαισίου περί διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, β) τη διενέργεια ελέγχων σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, ιδίως: το Ν. 4177/13, την ΥΑ Αριθμ. Α2-718/2014, (κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), το ν. 4155/13, ν. 4072/12, (περί ελληνικού σήματος) Ν. 4264/14, (περί λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου).

Η οργάνωση της Δ/νσης διέπεται από το Π.Δ. 116/3-11-14 (185 Α’). Αποτελείται δε από τα ακόλουθα τμήματα:

Α) Θεσμικών Ρυθμίσεων Τροφίμων και Ποτών

Β) Θεσμικών Ρυθμίσεων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.

Γ) Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών.

Δ) Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Διεύθυνση παρουσιάζει, και αυτό είναι ευρέως γνωστό τόσο από συχνά εκδοθέντα δελτία τύπου της Γ. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή όσο και από ευχαριστήριες επιστολές δικαιούχων εμπορικών σημάτων έντονη δραστηριότητα με σημαντικά αποτελέσματα σε όλη την επικράτεια όσον αφορά κατάσχεση και καταστροφή απομιμητικών και πειρατικών προϊόντων (ένδυσης, υπόδησης, παιχνιδιών, λοιπών καταναλωτικών ειδών) επιβάλλοντας όπου απαιτείται και πρόστιμα.

Η Υπηρεσία διενεργεί ενημερωτικές συναντήσεις, συμμετέχει σε ημερίδες και γενικότερα επιθυμεί τη συνεργασία με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς για τον περιορισμό της εμπορίας και διακίνησης απομιμητικών και πειρατικών ειδών.

Τα γραφεία της Διεύθυνσης βρίσκονται στον 4ο όροφο του κτιρίου του υπουργείου στην πλ. Κάνιγγος-Αθήνα (πρώην Υπουργείου Εμπορίου). Καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται είτε μέσω του τηλεφ. Κέντρου 1520, είτε αυτοπροσώπως στην έδρα της Υπηρεσίας.

Επιπλέον οι καταγγελίες, πληροφορίες ή αιτήματα για συνεργασία και σε εκπαιδευτικό επίπεδο μπορούν να υποβάλλονται με e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Διευθυντού και των Προϊσταμένων της Διεύθυνσης.

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται και ανώνυμα εφόσον ο καταγγέλων δεν επιθυμεί να δηλώσει τα στοιχεία του».