Δεν υπάρχει αίτημα για τη  μετεγκατάσταση των δικαστηρίων

Ουδέποτε έχει περιέλθει αίτημα στο υπουργείο Δικαισύνης για τη μεταστέγαση των δικαστηρίων της Ρόδου, είτε στον χώρο του παλιού νοσοκομείου είτε σε οιοδήποτε άλλο χώρο!

Αυτό υποστηρίζει, γραπτώς μάλιστα ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος Κοντονής σε απάντησή του προς τον Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Μ. Κόνσολα.

Η απάντηση προκαλεί εύλογα ερωτηματικά και απορίες, αφού εδώ και χρόνια συζητείται η μετεγκατάσταση των δικαστηρίων στο παλιό νοσοκομείο αλλά... το υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε ξέρει ούτε άκουσε τίποτα!
Αναφέρει ειδικότερα ο κ. Κοντονής τα εξής:

“Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 5374/04-05-2017 ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Μ. Κόνσολας, με θέμα: “Εξοικονόμηση πόρων από τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΙΚΑ, του ΠΕΔΥ και του ΕΟΠΥΥ στη Ρόδο σε ιδιόκτητο κτίριο του ΙΚΑ” και συγκεκριμένα επί του τέταρτου (4ου) ζητήματος που τίθεται, σας γνωρίζουμε -κατά λόγο αρμοδιότητας- τα εξής:

Σύμφωνα με το Νόμο 3130/2003, ο οποίος προβλέπει τον τρόπο μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να μεταστεγαστεί οιαδήποτε δημόσια υπηρεσία είναι η παρακάτω:

• Αίτημα από τη στεγαζόμενη υπηρεσία προς τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας για την κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος.

• Αίτημα από τη στεγαζόμενη υπηρεσία προς την Κτηματική Υπηρεσία (νυν Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στο οποίο θα έχει προσαρτήσει το καταρτισθέν κτιριολογικό πρόγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

• Ανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Κτηματική Υπηρεσία (νυν ΕΤΑΔ) και την επιτροπή στέγασης για την εξεύρεση του κατάλληλου προς μίσθωση κτιρίου.
Σε περίπτωση μη εύρεσης κατάλληλου δημόσιου κτιρίου για τον εν λόγω σκοπό, η κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας αποστέλλει στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας σχετικό πρακτικό αναγκαίων χώρων στέγασης με το οποίο προτείνεται ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα.

Στην συνέχεια, αποστέλλεται προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αίτημα έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγαστεί η αιτούσα υπηρεσία. Εφόσον υπάρξει σχετική έγκριση διεξάγεται από την ΕΤΑΔ ο σχετικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου, κατάλληλου για τη μετεγκατάσταση της αιτούσας υπηρεσίας.

Σας ενημερώνουμε ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει περιέλθει αίτημα στις αρμόδιες Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, προερχόμενο από τις στεγαζόμενες -στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου- δικαστικές υπηρεσίες που να αφορά μεταστέγασή τους είτε στον αναφερόμενο-στην ως άνω Ερώτηση- χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου είτε σε οιοδήποτε άλλο χώρο.

Ο υπουργός
Σταύρος Ν. Κοντονής”