Κλειστοί θα μείνουν την Πέμπτη κεντρικοί δρόμοι της Ρόδου λόγω διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου – Τηλιακού)» περί οριζόντιας σήμανσης από την εργοληπτική εταιρεία «Έργον Αναπτυξιακή Ι.Κ.Ε.», σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 οι οδοί Γεωργίου Μαύρου – Λαζάρου Τηλιακού και Μιχ. Βολονάκη θα παραμείνουν κλειστοί από τις 06:00 έως τις 10:00 π.μ.

Το παρών έγγραφο κοινοποιείται στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τυχόν δικές της ενέργειες.