Εγγραφές στα Πειραματικά  σχολεία Ρόδου

Ανακοινώνεται ότι τα  Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου θα δέχονται αιτήσεις μετεγγραφής για τις κενές θέσεις των τάξεων τους από  01 / 09 /2017 έως και 08 /09 / 2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες, μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση του σχολείου που επιθυμούν.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται αντίστοιχα από τους Διευθυντές των 1ου  και 2ου  Πειραματικού Δ.Σ Ρόδου.

Η κλήρωση εφόσον χρειαστεί  θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων στις 8 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες:

Δ/ντής 1ου Π.Π.Σ Ρόδου, κ. Ηλίας Βασιλειάδης,τηλ: 22410 24906

Email: mail@1dim-peir-rodou.dod.sch.gr

Δ/ντρια 2ου Π.Π.Σ Ρόδου, κ. Τίνα Μαντικού,  τηλ: 22410 30985

Email: mail@2dim-peir-rodou.dod.sch.gr

ΚΕΝΑ

1ΟΥ 9/Θ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΑΞΕΙΣ            ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

A                                          8

Β΄                                          4

Γ΄                                          8

Δ΄                                          8

Ε΄                                          10

ΣΤ΄                                          3

2ΟΥ 9/Θ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΑΞΕΙΣ            ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ

A                                                0

Β΄                                                2

Γ΄                                                8

Δ΄                                                8

Ε΄                                                    2

ΣΤ΄                                                8