Δικαιώθηκε η Αικ. Φουσιάνη

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με την από 11/8/2017 προσωρινή διαταγή του, ανέστειλε την από 5/7/2017 απόφαση της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, περί παύσης από τη θέση της Διοικητικής Διευθύντριας του Νοσοκομείου Ρόδου, την Αικατερίνη Φουσιάνη, η οποία πλέον επανέρχεται στη θέση της και αναμένονται προφανώς εξελίξεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στηνεκδίκαση που έγινε στις 10/8/2017 στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά για την έκδοση της διαταγής αυτής, παρέστησαν η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με το δικηγόρο της κ. Σημαντήρη και η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρόδου, κατ’ εντολήν της Διοικήτριας κ. Χατζηστρατή, με δικηγόρο της. Παρέστη επίσης η κ. Αικατερίνη Φουσιάνη με το δικηγόρο της κ. Ιωάννη Χαρίτο.