Επιστροφή χρημάτων στην ΕΠΣΔ μέσω… πορίσματος

«Ζεστό» χρήμα μπήκε χθες στο ταμείο της ΕΠΣΔ. Το ποσό των 12.736 ευρώ, το οποίο και πιστώθηκε στο λογαριασμό της Ένωσης, ούτε από επιχορήγηση προέρχεται, ούτε από χορηγία, ούτε από δωρεά, αλλά από επιχείρηση, η οποία αναγνώρισε στην πράξη πως είχε εισπράξει… επί δύο, τα χρήματα που αντιστοιχούσαν σε ταξίδι και φιλοξενία των μικτών ομάδων.

Η εν λόγω υπόθεση περιγράφεται στο πόρισμα των ορκωτών λογιστών, οι οποίοι διενήργησαν έλεγχο στα οικονομικά της Ένωσης για το διάστημα από το 2009 έως το 2013.

 Η δε επιστροφή των χρημάτων είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό.