Βλάβη στα φανάρια στις οδούς Κοδριγκτώνος - Βενετοκλέων

Σύμφωνα με τη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, οι κόμβοι με φωτεινή σηματοδότηση στις διασταυρώσεις των οδών Κοδριγκτώνος - Βενετοκλέων και Κοδριγκτώνος - Στρ. Ζήση οι οποίοι λειτουργούν με μία ηλεκτρονική συσκευή, λόγω βλάβης στα κυκλώματα της, θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας για μικρό χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών αναφέρεται: 

"Σας γνωρίζουμε ότι οι κόμβοι με φωτεινή σηματοδότηση στην διασταύρωση των οδών Κοδριγκτώνος - Βενετοκλέων και Κοδριγκτώνος Ερνεστ Μπέβιν θα παραμείνουν  εκτός λειτουργίας για μικρό χρονικό διάστημα διότι προκλήθηκε  ζημιά στο ηλεκτρονικό κύκλωμα της συσκευής μετά το ¨μπλακ αουτ¨ της Δ.Ε.Η. το Σαββάτο 19/08/2017. Παρακαλούμε τους πεζούς και ιδιαίτερα τους οδηγούς να επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή στην τήρηση τις ισχύουσας οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Ο αναπληρωτής

Αλέξανδρος Μπεκιάρης

          Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ"