Για Ρόδο και Κάρπαθο που έχουν καταργηθεί οι μειωμένοι συντελεστές... ούτε κουβέντα!

• Πολύ πιθανόν, λένε κάποιοι που ξέρουν, ότι θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για τα περισσότερα νησιά της Δωδεκανήσου. Για Ρόδο και Κάρπαθο όμως, που έχουν καταργηθεί οι μειωμένοι συντελεστές... ούτε κουβέντα!

• Υποτίθεται ότι θα επανεξεταζόταν το θέμα όπως διαβεβαίωναν οι κυβερνητικοί παράγοντες αλλά... κουβέντα να γίνεται! Άλλωστε μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται!

Ο κακός