Τουρισμός και αειφόρο επιχειρείν στο Αιγαίο

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνουν συνάντηση με θέμα «Τουρισμός και αειφόρο επιχειρείν στο Αιγαίο».

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την έννοια του αειφόρου επιχειρείν και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην περιγραφή των διαθέσιμων τεχνολογιών με τις οποίες επιτυγχάνεται πολύ σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους παράλληλα με την προστασία των φυσικών πόρων και τη βελτίωση του προφίλ της επιχείρησης.

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες του τουρισμού, σε εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα, σε στελέχη συμβουλευτικών και μελετητικών εταιρειών, σε υπαλλήλους φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Διοργανώνεται στο πλαίσιο του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2017) από τον κο Δημήτρη-Φραγκίσκο Λέκκα, Αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρου του συνεδρίου.

Επίσης έχει προσκληθεί και θα συμμετέχει ως ομιλητής ο Dr Dirk Glaesser, διευθυντής του Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO).

Οι εισηγήσεις θα αφορούν τόσο σε αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών στα νησιά του Αιγαίου και στον τουρισμό, όσο και σε προτάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων και για συνδυασμένα συστήματα νερού-ενέργειας για ξενοδοχειακές μονάδες.

Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Αξιολόγηση πορείας τουριστικής οικονομίας: ενσωμάτωση δεικτών αειφορίας” με συντονιστή τον κο Γιώργο Δρακόπουλο, Πρόεδρο και CEO της Tourism Generis.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της συνάντησης έχει διαμορφωθεί ως εξής:

09:30            Registrations

10:00 – 10:15            Welcome speeches

10:15 – 10:30            Supporting Sustainable Tourism Development through Observatories

Dr Dirk Glaesser, Director for the Sustainable Development Programme of the World Tourism Organization—UNWTO

10:30-10:45            UNWTO observatory for sustainable tourism in sustainable island destinations: proposals for businesses and local authorities

Ioannis Spilanis, Professor, University of the Aegean, Greece

10:45-11:00            Socio-economic impact assessment of the environmental changes in the Aegean Islands

Demetris F. Lekkas, Associate Professor, University of the Aegean, Greece

11:00-11:15            Wastewater management in hotels: a case study of a Greek hotel

Dr Iraklis Panagiotakis, ENYDRON, Greece

11:15 – 11:30            The future of Green Mediterranean Hotels: combined water and energy systems

Dr-Ing Alexandros Yfantis, President & Managing Director of SYCHEM S.A.

11:30 – 11:45            Irregularities of spatial planning and touristic product in Dodecanese

Panagiotis Veneris, Engineer, South Aegean region administrative authority

12:00 – 14:00            Round table discussion on “Evaluation of tourism economy: integration of sustainability indicators” (chaired by George Drakopoulos, President and CEO, Tourism Generis)

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Rodos Palace την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 στις 10.00 π.μ. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο cest@gnest.org.