Οι ειδικότητες στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Ρόδου

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι κατά το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2017-2018, εγκρίθηκε η εισαγωγή 2560 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 30 ΙΕΚ του Οργανισμού.

Στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Ρόδου θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές-τριες στις εξής ειδικότητες:
1) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης  (α’ εξάμηνο) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)
2) Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α’ εξάμηνο) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)
3) Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
(α’ εξάμηνο) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα).

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Ρόδου από 01/09/2017 έως και 15/09/2017 και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β’  Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΙΕΚ, Δ/νση:  Θεμ. Σοφούλη 93, 85133, Ρόδος, Τηλέφωνο: 22410 35410 και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ:  www.oaed.gr