Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Δωδεκανήσου ενημερώνει τα Σωματεία - Μέλη της ότι εγκρίθηκε η υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ 1-30) έτους 2017 από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-30 εργαζομένους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

- Οι οριζόμενοι από το Καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών (πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ), των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και

- Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης, έχουν οι επιχειρήσεις που καταβάλλουν εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24%. Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Ως προθεσμία καταχώρησης των προτάσεων, προς αξιολόγηση, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΛΑΕΚ σύμφωνα με την ανακοίνωση της 10/07/2017 (http://laek.oaed.gr/;lk f0133.php?ODM=) του ΟΑΕΔ έχει οριστεί το διάστημα από 12/07/2017, ημέρα Τετάρτη, έως και την 18/09/2017, ημέρα Δευτέρα στις 12.00 μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241044225 -  2241075606, κ. Ράνια.

Για την ΟΕΒΕΔ
Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσούλλος