Μείωση τελών σύνδεσης αποχέτευσης στην Λέρο

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Λέρου κάνει γνωστό ότι με εισήγηση του Δημάρχου κ. Μιχάλη Κόλια και μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την μείωση των τελών σύνδεσης έως 50% στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Λέρου προκειμένου να ανακουφιστούν οικονομικά οι συμπολίτες μας, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η απόφαση για την μείωση των τελών σύνδεσης και η συμπλήρωση του άρθρου 2 (παρ.2.1) της τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου μας.

Ειδικότερα τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και αποθήκες υπολογίζονται ως εξής:
α). Έως 120 τ.μ. το ποσό ανέρχεται στα 509,73€ (άνευ ΦΠΑ) β). Από 120τ.μ έως 180 τ.μ. το ποσό ανέρχεται στα 546,02€ (άνευ ΦΠΑ ). γ). Από 180τ.μ και άνω ανέρχεται στα 619,47 (άνευ ΦΠΑ).

Σε συνέχεια των παραπάνω και λόγω του ότι υπάρχουν πολλοί δημότες μας που επιθυμούν να συνδέσουν τις οικίες τους στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης αλλά κωλύονται λόγω οικονομικών δυσχερειών, θα ισχύουν τα εξής:

α). Με την εφάπαξ καταβολή του τέλους σύνδεσης αποχέτευσης, θα εφαρμόζεται έκπτωση της τάξεως του 50% επί του αρχικού τέλους. Η εν λόγω έκπτωση θα εφαρμόζεται και στις τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες ακινήτων.

β). Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται να καταβάλλουν το τέλος σύνδεσης εφάπαξ, θα ισχύει η υπ ́αρ 21/2013 η απόφαση του Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος Λέρου εκφράζει την προσωπική του ικανοποίηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία θα ανακουφίσει οικονομικά πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν, ενώ παράλληλα αναμένεται να αυξηθούν οι συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου μας.