Το παράπονο του Εθνάρχη στο Μαντράκι !

Της Πίτσας Χατζή

Με τα πτηνά του ουρανού ούτε μπορούμε ούτε πρέπει να τα ..βάλουμε !

Σ'αυτή την περίπτωση ούτε με τους υπαλλήλους του Δήμου που έχουν την ευθύνη καθαριότητας μπορούμε να τα βάλουμε διότι θα πουν ότι δεν έχουν... ενημέρωση από τα πουλιά ποιές ωρες χρησιμοποιούν τα αγάλματα ως τουαλέτες!
Σωστό...

Το μόνο λοιπόν που χρειάζεται είναι συνεχής επίβλεψη στα κεντρικά σημεία και πλατείες της πόλης που βρίσκονται ανδριάντες ιστορικών φυσιογνωμιών ώστε να αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν αυτές οι εικόνες !

Δυστυχώς τα ξεραμένα περιττώματα των πουλιών μαρτυρούν ότι είναι αρκετό καιρό επάνω στο άγαλμα.
Ωρα για μπουγάδα ....