Ποιοι αντιπρόσωποι συμμετείχαν στην Γ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ  
Η κ. Μανιαδάκη προϊσταμένου της Ταχυδρ. Υπηρεσίας Γενναδίου έτεκεν αισίως εις την κλινικήν του κ. Καραγιάννη χαριέστατον θήλυ.

Συγχαρητήρια

 


ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Δ. ΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ
Την 10ην πρωινήν χθες, συνήλθον εις Γενικήν Συνέλευσιν τα μέλη της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, υπό την προεδρείαν του κ. Παντελή Παντελίδη. Την Συνέλευσιν εχαιρέτησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως κ. Μπάρδος, ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου κ. Ηρωνίας, ο εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Κατταβιάς κ. Πιννής και ο εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Μαριτσών. Εν συνεχεία η Συνέλευσις ησχολήθη με την εξέτασιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, διακόψασα την μεσημβρίαν και επαναρχίσασα το απόγευμα.

Οι εκπρόσωποι των διαφόρων Συνεταιρισμών, ήσαν οι εξής:
Παρόντες
Αρχάγγελος Α. Ντάλλιας, Αρχίπολις Παν. Μεσαναγρενός, Απολακκιάς ΕΛ. Καρπέτης, Ασκληπειός Π. Πίντζος, Αγίου Ισιδώρου Κυρ. Μανωλάς, Αρνίθα Ζαννέτος Παπανδρέου, Βάτι Μπούρδας Φίλιππος, Δαματριάς Π. Παντελίδης, Εμπωνας Κυρ. Θεουλλάκης, Θολός Αθ. Χ”Ιωάννου, Καρδάμαινα Κω Δ. Παπακων/νου, Καλαβάρδα Αλέξ. Παπαγρηγορίου, Κοσκινού Γ. Μπάρδος, Κατταβιά Μ. Πιννής, Κρεμαστή Ν. Τσιμέττας, Κρητηνίας Κ. Μοσχάκης, Καλυθιές Κ. Δικησσίδης, Λάρδος (δασικός) Θαρρενός Θαρρενού, Λάερμα Κ. Βρακάς, Λάρδος Δ. Γεωργαλλίδης, Μαλώνα Ν. Παπαϊωάννου, Μαριτσών Σ. Φύλλης, Μονολίθου Ν. Ηρωνίας, Πυλίου Κω Αντ. Παρακώνης, Πυλών Καρπάθου Β. Οικονομίδης, Προφύλιας Αντ. Αυγουστίνος, Παστίδας Στ. Μοσχής, Παραδείσι Ευαγ. Μπεϊνόγλου, Ρόδου Γ. Λοΐζος, Σγουρού Μ. Καπελίνο, Σιαννών Λ. Δαματριάς, Σαλάκου Ν. Ζαγοριανού, Τριάντα Σ. Χ”Αντωνίου, Φανών Λ. Λαμπριανός, Χάλκης Ν. Κολλιαγράκης και Ψίνθου Κ. Καρίκης.

Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Κάσου, το παραγγελθέν υπό του Δήμου Αντλητικόν συγκρότημα, πρόκειται να μεταφερθή εις την νήσον εντός του μηνός. Επίσης θα φθάση εις Κάσον ειδικός μηχανικός δια την συναρμολόγησιν, τοποθέτησιν και δοκιμήν αυτού. Η καλή απόδοσις του συγκροτήματος, θα είναι η απαρχή δια την αποπεράτωσιν του έργου υδρεύσεως της νήσου, βάσει σχετικής μελέτης.

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΚ ΚΩ
Χθες κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας το μότορσιπ “Γεροφωκιανός” με 15 τόννους καρπούζια τον ερχόμενον εκ Καρδαμαίνης Κω.

ΠΡΟΣΕΦΕΡΘΗ ΑΙΜΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Τμήματος Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατά τον παρελθόντα μήνα Αύγουστον, κατέθεσαν αίμα ει ςτην Τράπεζαν Αίματος, οι εξής εθελονταί αιμοδόται. Νέστωρ Οικονόμου, Θεόδωρος Ανδρουλλάκης, Χαριτίνη Στεργενάκη, Αναστάσιος Γιαρενάκης, Ελένη Μερκουρίου και Δημήτριος Παπαφίλης. Η Τράπεζα Αίματος, ως γνωστόν, λετιουργεί εν Ρόδω από μηνών, παρέχει δωρεάν αίμα εις τους έχοντας ανάγκην και εις τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δωδεκανήσου.

800 ΤΟΝΝΟΙ ΣΙΤΟΥ
Προερχόμενον εκ Σούδας Κρήτης κατέπλευσεν εις τον λιμένα το φορτηγόν ατμόπλοιον “Λιβύη” με 500 τόννους σίτου. Επίσης κατέπλευσεν το μόρτοσιπ “Πάτμος” με 300 τόννους σίτου.

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΣΥΝΗΛΘΕ ΧΘΕΣ, ΕΙΣ ΦΟΙΝΙΚΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Κατά τηλεγράφημα εκ Καρπάθου, επέστρεψεν εκ Κάσου η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Απόστολος, ο οποίος είχε μεταβή εις την εν λόγω νήσον εκτελεί την περιοδείαν του. Χθες εις το Φοινίκι της Καρπάθου, προϊσταμένου του Μητροπολίτου κ. Αποστόλου, συνήλθεν εις Συνέδριον ολόκληρος ο Ιερατικός κλήρος της Καρπάθου. Εξ άλλου, σήμερον ο Μητροπολίτης κ. Απόστολος, θα μεταβή εις την κοινότητα Ολύμπου, όπου θα παραμείνη επί τετραήμερον.