Την παραίτηση του Γ. Κούρτη  ζητά ο επικεφαλής της μειοψηφίας

Την παραίτηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου της Ρόδου, κ. Γιάννη Κούρτη, προτίθεται να ζητήσει, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, ο επικεφαλής της παράταξης «Ροδίων Όραμα» κ. Στράτος Καρίκης, μετά τα στοιχεία που ζήτησε για τις απευθείας αναθέσεις και του παραδόθηκαν.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στη «Ρ» ο ίδιος, θα ζητήσουν την παραίτηση του κ. Κούρτη επειδή δεν συμφωνούν καταρχήν πολιτικά με τη λειτουργία της Επιτροπής.

Κατά τον κ. Καρίκη, από τα στοιχεία που του προσκομίστηκαν προκύπτουν τα εξής:
-Πρώτον, φαίνεται ότι η Επιτροπή δεν έχει αναζητήσει δεύτερη προσφορά για κανένα από τα 22 έργα που έδωσε με απευθείας ανάθεση-τουλάχιστον δεν του χορηγήθηκε έγγραφο που να λέει το αντίθετο
-Επίσης, ο κ. Καρίκης και η παράταξή του θεωρούν υπερβολικό τον αριθμό των 22 απευθείας αναθέσεων
-Παρατήρησε, ακόμη, ότι και στα 22 έργα δεν έχει δοθεί καμία έκπτωση και εκτελέστηκαν με τον προϋπολογισμό που έβγαλαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες.
-Τα 22 αυτά έργα ανατέθηκαν σε τρεις εργολάβους, από τους οποίους στον ένα 10 προϋπολογισμού 60 χιλιάδων ευρώ, στον άλλο 7 προϋπολογισμού 44 χιλιάδων ευρώ και στον τρίτο 5 προϋπολογισμού 35 χιλιάδων ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Καρίκης θα ζητήσει στοιχεία σχετικά με το πότε πληρώθηκαν στο ΙΚΑ οι εισφορές όσων εργάστηκαν στα έργα αυτά ώστε να ελέγξει πότε ολοκληρώθηκαν και πότε  έγιναν οι αναθέσεις.
Ακόμη, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στη «Ρ» ο κ. Καρίκης, θα προσκομίσει στο δ.σ. έγγραφο του κ. Κούρτη με το οποίο φέρεται να ζητά από τους Διευθυντές των σχολείων να γίνεται η προμήθεια των υλικών κυρίως από ένα κατάστημα, την ίδια στιγμή που, σύμφωνα με πληροφορίες τους, υπάρχουν καταστήματα που δίνουν μικρότερες προσφορές.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Καρίκης επισημαίνει ότι, πολιτικά, η άποψη της παράταξής του είναι ότι κάθε Σχολική Επιτροπή καλό είναι να παίρνει τα υλικά από το χωριό της, ακόμα και αν υπάρχει μία μικρή διαφορά στην τιμή, ώστε να στηρίζεται η οικονομία κάθε περιοχής.
Άρα, από τη μια θεωρούν ότι η αγορά των υλικών δεν έγινε με τις καλύτερες τιμές και από την άλλη δεν συμφωνούν με την όλη διαδικασία, να αποκλειστούν δηλαδή τα καταστήματα των χωριών.
Ακόμη, αναμένεται να επαναλάβει το αίτημα που είχε καταθέσει προς τη ΔΕΡΜΑΕ από την οποία και ζητά όλα τα στοιχεία για τις απευθείας αναθέσεις της Εταιρίας κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2017.

Σε δήλωσή του στη «Ρ», αναφέρει ο κ. Καρίκης: «Η παράταξή μας, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου, θα ζητήσει την παραίτηση του κ. Κούρτη από την Προεδρία της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής καθώς πολιτικά δεν συμφωνεί με τη λογική του μεγάλου αριθμού των απευθείας αναθέσεων έργων και μάλιστα σε λίγους εργολάβους, αλλά και γενικότερα με την κακή λειτουργία της Επιτροπής που οδηγεί σε πλήρη ρήξη με τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς αλλά και στο μαρασμό των καταστημάτων των χωριών μας που μέχρι σήμερα, με νόμιμες διαδικασίες, τροφοδοτούσαν τις σχολικές επιτροπές. Κάποιος πρέπει να υψώσει το ανάστημα απέναντι στην κακή λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής και αυτοί θα είμαστε εμείς».

Ο κ. Κούρτης
Από την πλευρά του, ο κ. Κούρτης σε έγγραφο που απέστειλε στις 11 Σεπτεμβρίου προς το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου ως απάντηση της σχετικής επιστολής του κ. Καρίκη, το οποίο βεβαίως κοινοποιήθηκε και στον ίδιο, παραθέτει αναλυτικό πίνακα με τα έργα και, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι, «μετά από αιτήματα των διευθυντών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αποκατάσταση προβλημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης στις σχολικές μονάδες αυτές, πολλά από τα οποία μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επείγοντα, η σχολική επιτροπή προχώρησε, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, στην ιεράρχηση των προβλημάτων και στον καθορισμό προτεραιοτήτων, προκειμένου να γίνουν επείγουσες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας οι οποίες κρίθηκαν απόλυτα απαραίτητες εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018». Αναφέρει, ακόμη, ότι οι τεχνικές μελέτες και οι προϋπολογισμοί αυτών των έργων-παρεμβάσεων εκπονήθηκαν από τις Τ.Υ. του Δήμου αφού η Σχολική Επιτροπή δεν διαθέτει προσωπικό για τον σκοπό αυτό ενώ η ανάθεση των έργων έγινε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις σχολικές επιτροπές και σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ.  Όπως αναφέρει, οι διατάξεις επιτρέπουν, όπως είναι γνωστό, την απευθείας ανάθεση μικρών έργων-παρεμβάσεων από την σχολική επιτροπή χωρίς διαγωνισμό έπειτα από διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους εργολήπτες που μπορούν να είναι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα.

Τονίζει, ακόμη, ότι από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση της σχολικής επιτροπής ως φορέα ανάθεσης να εξετάσει αν και κατά πόσο ο εκάστοτε εργολήπτης έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών προς την αρμόδια ΔΟΥ (υποχρέωση που βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο), ειδικά όταν αυτός προσκομίζει βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

«Ο παραπάνω τρόπος ανάθεσης των έργων ήταν στην προκειμένη περίπτωση ο πλέον ενδεδειγμένος λόγω του κατεπείγοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα αυτά θα έπρεπε να εκτελεστούν έγκαιρα και να παραδοθούν οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως άλλωστε γινόταν μέχρι τώρα», αναφέρει επίσης ο ίδιος.