Προγράμματα κατάρτισης από το σωματείο της Παλιάς Πόλης

Το Σωματείο Κατ/χων Μεσαιωνικής Πόλης ενημερώνει ότι προτίθεται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, ΛΑΕΚ 1-30, έτους 2017.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα αφορούν το μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ, θέματα οικονομίας, θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και γενικότερα θέματα που άπτονται της βελτιστοποίησης της παροχής των υπηρεσιών και των εμπορικών συναλλαγών.  Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις μέλη του Σωματείου Κατ/χων Μεσαιωνικής Πόλης, οι οποίες:

• Απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους.
• Κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24% για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2017.
• Η Επιχείρηση δεν έχει ούτε πρόκειται να κάνει χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για τα έτη 2016-2017.

Η υλοποίηση των επιδοτούμενων σεμιναρίων θα είναι διάρκειας 32 ωρών και θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Ο καταρτιζόμενος θα λάβει το επίδομα των 160 ευρώ (5€/ώρα) και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Κ.Α.ΕΛ.Ε.:  Αυστραλίας 80-86 & Μακρυγιάννη 2-4
Τηλ.22410-70280, e-mail: rodos@kaele.gr Κυρία Εύη Καλοή
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    ΖΑΙΡΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ