Λεξιστορείν:  Οι θρούμπες ελιές

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr

 

Το φθινόπωρο και οι  ελιές είναι  έννοιες αλληλένδετες.

Γνωστή ποικιλία οι θρούμπες ελιές . Αρχικά ονομάζονταν "δρυπετής  ελαία".

Μια σύνθετη λέξη από το δρυς (δέντρο) +πίπτω (πέφτω) καθώς είναι μια ποικιλία που εύκολα "ζαρώνει", ωριμάζει και πέφτει σύντομα από το δέντρο.

Στην συνέχεια έγινε "δρύππα" και τέλος "θρούμπα" σε συσχετισμό με το αρωματικό φυτό θρούμπι, με το οποίο τις αρωμάτιζαν.