Μελέτη για τη διαπλάτυνση της γέφυρας Κρεμαστής

Σε διαπλάτυνση της γέφυρας Κρεμαστής θα προχωρήσει η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, για να διευκολυνθεί η μεγάλη κίνηση ειδικά το καλοκαίρι, καθώς από αυτό το σημείο εξυπηρετείται και το αεροδρόμιο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Η αρχή θα γίνει με τη σύνταξη μελέτης που θα ανατεθεί στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» και η οποία θα αφορά την επισκευή, τη δομική ενίσχυση και τη διαπλάτυνση της γέφυρας με προϋπολογισμό για τη μελέτη αυτή που θα ανέλθει σε 192 χιλιάδες ευρώ.

Το έργο λόγω της φύσης του απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ενώ μεταξύ άλλων θα γίνει τοπογραφική μελέτη και μελέτη οδοποιίας των προσβάσεων στη γέφυρα καθώς και διευθέτηση της συνέχισης λειτουργίας όσο αυτό είναι δυνατό των σημερινών τοπικών οδών παράλληλα και κάθετα στη γέφυρα.

Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική αναβάθμιση της γέφυρας με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί η κίνηση με δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας και πεζοδρόμιο για τη διέλευση πεζών.

Η τελική λειτουργική αναβάθμιση θα υλοποιηθεί μέσω διαπλάτυνσης του υφιστάμενου καταστρώματος που έχει σήμερα συνολικό πλάτος 5,16 μέτρα, με υλοποίηση νέας διατομής με συνολικό νέο πλάτος καταστρώματος που θα ανέρχεται στα 10,5 μέτρα. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν δύο λωρίδες πλάτους 3,7 μέτρων με λωρίδα καθοδήγησης 25 εκατοστά και δύο πεζοδρόμια πλάτους 0 ,75 μέτρων και 1,8 μέτρων.

Επίσης ενδεικτικά προτείνεται η επέκταση της θεμελίωσης και η ενίσχυσή της με μικροπασσάλους, η ενίσχυση και επέκταση των βάθρων της γέφυρας και η αμφίπλευρη εξωτερική ενίσχυση των πλευρικών τοιχωμάτων του φορέα της γέφυρας που θα συνδέονται και θα φέρουν μαζί με τον υφιστάμενο τοξωτό φορέα νέα πλάκα καταστρώματος μεγαλύτερου πάχους και πλάτους.

Στο στάδιο αυτό θα διεξαχθεί πρόσθετη γεωτεχνική έρευνα σε τρεις θέσεις κοντά στα τρία από τα δέκα βάθρα της υφιστάμενης γέφυρας με γεωτρήσεις βάθους 35 μέτρων ώστε σε συνδυασμό με τις τρεις γεωτρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο προηγούμενης μελέτης να γίνει γεωτεχνική αξιολόγηση και γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης. Τ

Το θέμα επρόκειτο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στη χτεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σε Ρόδο και Σύρο, όμως λόγω τεχνικών προβλημάτων στη σύνδεση, όλα τα θέματα που αφορούσαν την περιοχή μας αναβλήθηκαν για να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος που θα γίνει στη Ρόδο τον Οκτώβριο.