Β. Καταβενάκης: Προτάσεις για τη λειτουργία του  Δικηγορικού Συλλόγου

Τις προτάσεις του για τη διοίκηση, τη δράση και την αποστολή που θα πρέπει να έχει το νέο διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες του Νοεμβρίου, κατέθεσε χθες επίσημα ο υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ.Ρ. Βασίλης Καταβενάκης.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Καταβενάκης, «ως μέλος του δ.σ. για δέκα χρόνια,  μέσα από αγωνίες, δισεπίλυτα θέματα, απρόβλεπτες καταστάσεις και αμέτρητες περιπτώσεις που έχρηζαν αμέσων αποφάσεων, το προσωπικό κέρδος μου είναι η γνώση ότι τίποτα δεν είναι αυτονότητο και ούτε αυτόματος πιλότος υπάρχει για τη συνετή διοίκηση, για την ισορροπία, για την προστασία των μελών, για την λειτουργία του συλλόγου και την καθημερινότητα του συναδέλφου. Και είμαι έτοιμος να δώσω το προσωπικό μου στίγμα.

Ως υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ.Ρ. σας καταθέτω τις προτάσεις μου για τη διοίκηση, τη δράση και την αποστολή του νέου διοικητικού συμβουλίου που θα αναλάβει καθήκοντα από την 1-1-2018.

Α. Ως προς τη λειτουργία της διοίκησης του Δ.Σ.Ρ. :
Κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, ανατίθεται από τον πρόεδρο σε κάθε σύμβουλο τομέας δράσης, ο δε σύμβουλος είναι υπεύθυνο για τη συγκρότηση αντίστοιχης τριμελούς επιτροπής.  

Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καταρτίζεται από τον γενικό γραμματέα, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρόεδρο και με τους υπολοίπους Συμβούλους, προκειμένου να περιλάβουν σε αυτήν θέματα ευθύνης τους.

Μηνιαία τα μέλη ενημερώνονται για τις σημαντικές αποφάσεις του δ.σ. αλλά και για τα επόμενα προς συζήτηση σημαντικά θέματα ώστε να καταθέσουν απόψεις, που λαμβάνονται υπόψη από το δ.σ...
 Σύγκληση γενικών συνελεύσεων ανά τρίμηνο, στις οποίες θα γίνεται ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα του συλλόγου.

Ως προς τις επιμέρους ευθύνες των μελών του δ.σ. :

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Ρ.  εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Συμβούλων,  προωθεί στην Ολομέλεια σχετικές προτάσεις  του Δ.Σ. για την καλύτερη οργάνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και της Συντονιστικής Επιτροπής  και για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το δικηγορικό κλάδο και των προτάσεων που υποβάλλονται για την επίλυσή τους. Ο πρόεδρος έχει ειδικότερη συνεργασία με τους αιρετούς  για την προώθηση των θεμάτων του συλλόγου. Είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση της δεοντολογίας από τα μέλη του Δ.Σ.Ρ. και για τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους.

2.Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Ρ. παρακολουθεί τα τοπικά προβλήματα, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με νομικά ζητήματα ή αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους δικηγόρους ή είναι μείζονος σημασίας τοπικά θέματα, ώστε κατόπιν εισηγήσεων του στο Δ.Σ., να λαμβάνονται θέσεις επί αυτών.

3. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο εντεταλμένος σύμβουλος εκπροσωπούν  το Σύλλογο σε  συσκέψεις και συνεδριάσεις δ.σ. και επιτροπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμη και αυτόκλητοι, και παρεμβαίνουν με προτάσεις που αφορούν τα τοπικά θέματα.

4. Ο Γραμματέας  είναι υπεύθυνος για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ.Ρ. και την εποπτεία των υπηρεσιών του και των υπαλλήλων του. Είναι ακόμα αρμόδιος για την ανάρτηση ανακοινώσεων  και των αποφάσεων των καταστατικών οργάνων του συλλόγου.  Με μέλημα την καλή λειτουργία του συλλόγου θα αναλάβει τη σύνταξη εισήγησης κανονισμών λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης προς το Δ.Σ.

5. Ο Ταμίας  εκτός από υπεύθυνος για τα οικονομικά του συλλόγου και τη χρηστή και διαφανή διαχείριση τους, εισηγείται θετικώς ή αρνητικώς (απλή γνώμη) πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, με γνώμονα τις οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου.

6. Ένας σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις με τον τοπικό τύπο και τα τοπικά Μ.Μ.Ε. και την προβολή της δράσης και των αιτημάτων του Δ.Σ.Ρ. σε αυτά, για τις δημόσιες σχέσεις του συλλόγου με τους τοπικούς φορείς και παράγοντες. Επίσης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εκπροσώπους των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.       

7. Ένας σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή επαγγελματική - επιστημονική υποστήριξη των νέων - ασκουμένων δικηγόρων, όπως επίσης και για τη μέριμνα υπέρ των συναδέλφων, που αντιμετωπίζουν οικονομικά και άλλα προβλήματα, εισηγούμενος προς το Δ.Σ. την υποστήριξη τους.. Έχει επίσης άμεση συνεργασία και με το Λ.Ε.Α.Δ.Ρ. και με την Ε.Α.Ν.ΔΙ.Ρ..

8.Ένας σύμβουλος μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση των δικηγόρων, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων – φροντιστηρίων. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης , όπως και για τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Δικαίου της Θάλασσας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τις τουριστικές σχολές.

9. Ένας σύμβουλος  είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και τη βελτίωση της λειτουργίας των δικαστηρίων, του κτηματολογίου και των δημοσίων υπηρεσιών και την αξιοπρεπή και ευγενή αντιμετώπιση των δικηγόρων από όσους εμπλέκονται με την άσκηση του λειτουργήματος τους.  Φροντίζει να υπάρχει συνεχής και άμεση παρέμβαση σε όλες τις υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των συναδέλφων.

10. Ένας σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την διαρκή επικοινωνία με τα μέλη των αθλητικών ομάδων του συλλόγου (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, υπαίθριας άθλησης κ.α.), των πολιτιστικών ομάδων του συλλόγου (θεατρικής ομάδας, χορωδίας, μουσικής ομάδας κ.α.), για το συντονισμό και τη διοργάνωση των εθελοντικών - περιοδικών και τακτικών - δράσεων (αιμοδοσία, αναδασώσεις, καθαρισμοί πάρκων, παραλιών κ.τ.λ.), για τη νομική και την εν γένει προστασία των μειονεκτούντων και ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

Β. Ως προς τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από το δ.σ. και τις αντίστοιχες επιτροπές των συμβούλων:

Η σύσταση τριμελών επιτροπών από τα μέλη του δ.σ., για την ενασχόλησή τους επί θεμάτων αντιστοίχων της  ευθύνης τους.

Η προώθηση στην Ολομέλεια σχετικών προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και της Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και την καλύτερη λειτουργία τους, με στόχο τη μελέτη σε βάθος των προβλημάτων που απασχολούν το δικηγορικό κλάδο και των προτάσεων που υποβάλλονται για την επίλυσή τους.

Η παρακολούθηση των τοπικών προβλημάτων, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με νομικά ζητήματα ή αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους δικηγόρους ή είναι μείζονος σημασίας τοπικά θέματα, ώστε κατόπιν εισηγήσεων του στο Δ.Σ., να λαμβάνονται θέσεις επί αυτών.

Η συνεχής επαφή με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων (Περιφέρεια, Δήμο Ρόδου, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου, Δημοτικές Ενότητες, Ε.Β.Ε.Δ., Ε.Ξ.Ρ., Τ.Ε.Ε. κ.α.), προκειμένου να αναλαμβάνονται από κοινού δράσεις.

Η προώθηση της μηχανοργάνωσης και της πληροφορικής στο σύλλογο, στις δικαστικές υπηρεσίες και στο κτηματολόγιο και η πλήρης μηχανοργάνωση του τμήματος έκδοσης των γραμματίων, ούτως ώστε να είναι δυνατόν όλα τα μέλη του Δ.Σ.Ρ. με το δικό τους κωδικό να ελέγχουν και να εκτυπώνουν τα γραμμάτιά τους.

Η Σύνταξη  ετήσιου διοικητικού προϋπολογισμού (ετήσιο πρόγραμμα δράσης) του Δ.Σ.Ρ. και ετήσιου διοικητικού απολογισμού.

Η σύνταξη  κανονισμών λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Η  σύγκληση γενικών συνελεύσεων ανά τρίμηνο, στις οποίες θα γίνεται ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα του συλλόγου.

Η  συνεργασία με τους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας με κύριο μέλημα τη διασύνδεση με το δικηγορικό κόσμο της χώρας μας, την ανάπτυξη κοινών συνδικαλιστικών δράσεων - πρωτοβουλιών, τη διοργάνωση από κοινού επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων και τη συνεργασία μαζί τους.

Η  προβολή της δράσης και των αιτημάτων του Δ.Σ.Ρ. στα Μ.Μ.Ε.  για τη βελτίωση της εικόνας των δικηγόρων προς την τοπική κοινωνία, με στόχο να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί, το κύρος του Δικηγόρου στην συνείδηση των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας και να καλλιεργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των δικηγόρων και των συμπολιτών μας.

Η προβολή στην τοπική κοινωνία της επαγγελματικής, επιστημονικής και κοινωνικής αποστολής του δικηγόρου, η δημοσιοποίηση προθεσμιών και επειγόντων ενεργειών που ενδιαφέρουν μεγάλη μάζα πολιτών (π.χ. σύνταξη υπευθύνων δηλώσεων προς τις τράπεζες για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.α., ενημερώσεις για νομοθετικές εξελίξεις που ενδιαφέρουν πολλούς συμπολίτες μας ή κλαδους επαγγελματιών κ.α.), η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Η  μέριμνα υπέρ των συναδέλφων, που αντιμετωπίζουν οικονομικά και άλλα προβλήματα.

Η ενίσχυση των επιδομάτων υπέρ των ασθενεστέρων μελών του Δ.Σ.Ρ. και  των παροχών προς τη μητέρα δικηγόρο.

Η επίτευξη συμφωνίας μειωμένων διδάκτρων με παιδικούς σταθμούς  για την εξυπηρέτηση των παιδιών των δικηγόρων.

Η βελτίωση των συνθηκών άσκησης των ασκούμενων και η πραγματοποίηση  ειδικών σεμιναρίων - φροντιστηρίων για αυτούς, με τη χορήγηση σχετικής πιστοποίησης του Δ.Σ.Ρ..

Η επαναφορά του προγράμματος άσκησης ασκουμένων στις δικαστικές υπηρεσίες.

Η προώθηση του θεσμού της “ υ ι ο θ ε σ ί α ς ” νέων δικηγόρων από εθελοντές παλαιότερους συναδέλφους, τουλάχιστον άνω της δεκαετίας, με σκοπό την επαγγελματική και επιστημονική υποστήριξη τους μέχρι της συμπληρώσεως πενταετίας στη δικηγορία.

Η μείωση του χρόνου καταβολής των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η παροχή προς τους συναδέλφους κάθε διευκόλυνσης για την τακτοποίηση οφειλών τους στα ασφαλιστικά ταμεία, η συνεργασία με τράπεζες για την διευκόλυνση καταβολής εισφορών με δόσεις, η άσκηση πιέσεων προς τα ταμεία για ευνοϊκές ρυθμίσεις, η παροχή κινήτρων για γενικές ιατρικές εξετάσεις (τσεκ-απ) και η σύναψη συμβάσεων με όσον το δυνατόν περισσότερους ιατρούς κάθε ειδικότητας.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία μελών του δ.σ., ανά τακτά διαστήματα, στα κεντρικά γραφεία των Ασφαλιστικών Ταμείων και Υπουργείων.

Η άμεση συνεργασία με κοινές συσκέψεις  με το Λ.Ε.Α.Δ.Ρ και την Ε.Α.Ν.ΔΙ.Ρ.

Η συνεχής επιμόρφωση των δικηγόρων με τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων - φροντιστηρίων ανά κλάδο δικαίου κ.τ.λ. που απευθύνονται τόσο σε δικηγόρους όσο και στο ευρύ κοινό με τον καταρτισμό του ετήσιου προγράμματος, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης αυτών.

Η παρακολούθηση  των επιδοτουμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και οικονομικής ενίσχυσης (ΕΣΠΑ) και η συνεχής ενημέρωση των συναδέλφων τους για οποιοδήποτε πρόγραμμα ή επιστημονικό γεγονός είναι προγραμματισμένο ανά την επικράτεια.

Η ενίσχυση του επιστημονικού συγγραφικού έργου των συναδέλφων με κάθε τρόπο, ώστε να υφίσταται επιστημονική δραστηριότητα στο σύλλογό μας.

Ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με νέα βιβλία και περιοδικά όσο και με νομολογιακό υλικό και υποδείγματα δικογράφων στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Η συνεργασία με το Ινστιτούτο Δικαίου της Θάλασσας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τις τουριστικές σχολές για την από κοινού διοργάνωση νομικών επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η διαρκής ενημέρωση των δικηγόρων στις νομοθετικές αλλαγές και εξελίξεις, ενημερώνοντας τους με e-mail και με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του συλλόγου και , σε περιπτώσεις συζητήσεως νομοσχεδίων, η  μελέτη των νομοσχεδίων για τη σύνταξη προτάσεως για τη βελτίωση τους, που κοινοποιούμενη αρμοδίως.

Η εποπτεία για τη βελτίωση της λειτουργίας των δικαστηρίων, του κτηματολογίου και των δημοσίων υπηρεσιών (αστυνομία, ΔΟΥ κτλ) και την αξιοπρεπή και ευγενή αντιμετώπιση των δικηγόρων από όσους εμπλέκονται με την άσκηση του λειτουργήματος τους.

Η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που καταγγέλλεται περιστατικό κακής λειτουργίας ή συμπεριφοράς προς δικηγόρο και η διοργάνωση ανοικτών συναντήσεων του Δ.Σ.Ρ. με εκπροσώπους των δικαστών - εισαγγελέων, των δικαστικών υπαλλήλων, των κτηματολογικών υπαλλήλων και των δημοσίων υπαλλήλων (Περιφέρειας, Δήμου, Δ.Ο.Υ. κ.τ.λ.), στις οποίες προΐσταται ο πρόεδρος του Δ.Σ.Ρ., προκειμένου να συζητούνται και να επιλύονται τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους.

Η συνεχής και άμεση παρέμβαση σε όλες τις υπηρεσίες για την καλύτερη και κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση όλων των συναδέλφων και την επίλυση κάθε προβλήματος που τυχόν δημιουργείται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους και η στήριξη των συναδέλφων έναντι οποιουδήποτε αυθαιρετεί σε βάρος της τιμής και υπόληψής τους ή δεν τους αντιμετωπίζει με τον ανάλογο σεβασμό.

Οι παρεμβάσεις προς την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους μας και τους τοπικούς παράγοντες, για την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων και την κάλυψη όλων των κενών θέσεων.

Η κατάργηση ωραρίου εισόδου στα γραφεία του δικαστηρίου για τους δικηγόρους.

Η άσκηση πιέσεων προς τους συναρμόδιους φορείς για την προώθηση λύσεως στο στεγαστικό πρόβλημα των Δικαστηρίων και για την επέκταση των δικαστικών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη δημιουργία “δικαστικού” πάρκου.

Η προσπάθεια, κατόπιν συνεργασίας με τους προϊσταμένους των Δικαστηρίων, αύξησης των δικασίμων και αλλαγής των ημερών συνεδριάσεων των δικαστηρίων ούτως ώστε να μην συμπίπτουν συγχρόνως δικάσιμοι πολλών διαφόρων δικαστηρίων.

Η προώθηση της πλήρους μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης όλων των διαδικασιών και τμημάτων όλων των Δικαστηρίων και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της υπόθεσης.

Η εγκατάσταση υπολογιστών, fax και εκτυπωτή στο γραφείο του Συλλόγου στο δικαστικό μέγαρο.

Η εγκατάσταση ειδικού συστήματος παρακολούθησης της προόδου της εκδίκασης των δικαστηρίων, των εκθεμάτων και των πινακίων σε απευθείας μετάδοση μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Σ.Ρ.

Η άσκηση πιέσων προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του και η σύσταση ειδικής επιτροπής από το σύλλογο, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο,   προκειμένου να καταθέσει προτάσεις σχετικά με το ενδεχόμενο της ένταξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η συστηματοποίηση των ενεργειών για την άμεση καταχώριση των εισερχομένων πράξεων και καταχώρηση όλων των μέχρι σήμερα εκκρεμών πράξεων, για την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών, τη δημιουργία ονομαστικών ευρετηρίων, τη συλλογή της νομολογίας όλων των δικαστηρίων για τον κτηματολογικό κανονισμό κ.α.

Η δημιουργία μητρώου πράξεων που αναιτιολόγητα δεν μεταγράφονται.

Η επιτήρηση της δεοντολογίας από τα μέλη του Δ.Σ.Ρ.  και για τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους, ενώ σε κάθε περίπτωση αποκλίνουσας συμπεριφοράς να τηρούνται απαρεγκλίτως οι προβλεπόμενες διαδικασίες  από τα αρμόδια όργανα.

Η δημιουργία ειδικού βιβλίου αιτημάτων-παραπόνων των μελών, που θα εξετάζονται από το δ.σ. και η άμεση γνωστοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο του αποτελέσματος της εξέτασης του θέματός του.

Η παρέμβαση προς τους εκπροσώπους άλλων επαγγελματικών σωματείων - οργανώσεων, (π.χ. λογιστών, μηχανικών, κ.τ.λ.), οσάκις μέλη τους επιχειρούν να υποκαταστήσουν τους δικηγόρους στα καθήκοντα τους (π.χ. σύνταξη μισθωτηρίων, ίδρυση προσωπικών εταιρειών, εξώδικες επιλύσεις διαφορών με Δ.Ο.Υ. - ενστάσεις κατά πράξεων καταλογισμού από λογιστές, ενστάσεις κατά πολεοδομικών παραβάσεων από μηχανικούς κ.α.).

Η καθιέρωση της υποχρεωτικής χρονοχρέωσης ως μέσο επιβολής πληρωμής των δικηγόρων για τις εξωδικαστικές τους ενέργειες.

Η διεξαγωγή υπό την αιγίδα του Συλλόγου, ενημερωτικών σεμιναρίων για πολίτες, επί θεμάτων που προβληματίζουν και απασχολούν έντονα το κοινωνικό σύνολο (υπερχρεωμένα, μισθώσεις..), με καταβολή ενός αντιτίμου για την παρακολούθηση, από τα έσοδα των οποίων, θα αμείβονται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να διδάξουν στα σεμινάρια, κατά χρονολογική προτεραιότητα, βάσει των αιτήσεών τους.
Η ανάληψη προγραμμάτων νομικής βοήθειας (legal aid) που τυχόν τρέχουν  για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες  (που παράλληλα δίνουν δουλειά σε συναδέλφους).

Η  επιτήρηση για  τις λίστες των διοριζόμενων δικηγόρων με το ευεργέτημα της πενίας ,  ώστε να διορίζονται με δίκαιη κατανομή οι δικηγόροι.

Φροντίδα οσάκις απευθύνονται πολίτες προς ανεύρεση δικηγόρου (για μεταφράσεις, υποθέσεις κ.τ.λ.) για την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο  της σχετικής λίστας.

Απευθείας και άνευ καθυστερήσεως κατάθεση αναφοράς – καταγγελίας σε περίπτωση που παρατηρούνται φαινόμενα αθεμίτου ανταγωνισμού με προώθηση συγκεκριμένων δικηγόρων από υπηρεσίες.

Ενίσχυση-επιδότηση των αθλητικών ομάδων του συλλόγου (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, υπαίθριας άθλησης κ.α.), των πολιτιστικών ομάδων του συλλόγου (θεατρικής ομάδας, χορωδίας, μουσικής ομάδας κ.α.),  
Ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του Συλλόγου, με τη διοργάνωση δράσεων- εκδηλώσεων πάσης φύσεως για τη νομική και την εν γένει προστασία των μειονεκτούντων και ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

Ανάληψη δράσεων για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Βράβευση όλων των παιδιών των μελών του Συλλόγου που αριστεύουν, ως και εκείνων που εισέρχονται στα Α.Ε.Ι. .

Διοργάνωση εκδηλώσεων κάθε είδους για την περαιτέρω σύσφιξη των διαπροσωπικών και οικογενειακών σχέσεων μεταξύ όλων των συναδέλφων και  καθιέρωση ειδικών τιμητικών εκδηλώσεων-βραβεύσεων σε όλους όσους διαπρέπουν στην επιστήμη, στα γράμματα και στις τέχνες και ενεργός στήριξη και υποστήριξη στο έργο τους. 

Μέσα από την δεκάχρονη θητεία μου στο δ.σ.,  αυτές θεωρώ σημαντικές και ουσιαστικές, ενώ για την εκτέλεσή τους και την πραγμάτωσή τους απαιτείται η ουσιαστική συμβολή και η συνεργασία συμβουλίου και μελών  του Δ.Σ.Ρ. υπό την καθοδήγηση και την εκπροσώπηση ενός προέδρου με όραμα, αποφασιστικότητα, εμπειρία και κυρίως με ισχυρή θέληση για έργο.  Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συζήτηση άλλων προτάσεων.

Με εκτίμηση,
Βασίλειος Καταβενάκης”