Αυξήθηκε το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου

Αύξηση παρουσιάζει το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου της Ρόδου στο τέλος του 2016 σε σχέση με την αρχή του, όπως προκύπτει από τον ταμειακό απολογισμό από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου της περυσινής χρονιάς ο οποίος ήρθε στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίθηκε ομόφωνα, απούσας σύσσωμης της μειοψηφίας. 

Συνοπτικά τα σημαντικότερα στοιχεία που αποτυπώνονται στον απολογισμό της περυσινής χρονιάς, είναι τα παρακάτω:
ΕΣΟΔΑ
Σύνολο εσόδων προϋπολογισμένα και τελικά διαμορφωθέντα ανέρχονται στα 223.700.956,38 ευρώ. 
Βεβαιωθέντα: 204.444.535,47 ευρώ.
Εισπραχθέντα: 111.101.844,03 ευρώ
Εισπρακτέα υπόλοιπα: 93.342.691,44 ευρώ

ΔΑΠΑΝΕΣ
Προϋπολογισθείσες: 223.700.956,38 ευρώ
Ενταλθέντα: 80.373.591.81 ευρώ
Πληρωθέντα: 80.373.591,81 ευρώ
Αδιάθετες πιστώσεις: 143.327.364.57 ευρώ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Υπόλοιπο έναρξης: 22.382.822,75 ευρώ
Σύνολο Εισπράξεων: 88.719.021,28 ευρώ
Σύνολο πληρωμών: 80.373.591,81 ευρώ
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου του 2016: 30.728.252.22 ευρώ

Ο νέος προϋπολογισμός
Σημειώνεται ότι, χθες, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Διακοσταματίου, ενημέρωσε ότι έγινε μία επισήμανση από το Παρατηρητήριο όταν ανέβασαν τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018 στην πλατφόρμα. Ωστόσο, αυτή έχει να κάνει με μία παρερμηνεία της ΚΥΑ από την Υπηρεσία όσο αφορά στους ΚΑΠ. 
Πρόκειται, δηλαδή, για ένα τυπικό θέμα το οποίο λύθηκε αφού δόθηκαν οι απαραίτητες ερμηνείες.