Ανοιχτά ζητήματα για τα χρέη και τη διαδικασία εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών

Με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα χρέη, αλλά και τη διαδικασία εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε αδράνεια.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των συνεταιρισμών, όπως ισχύει πλέον με τους νόμους 4015/2011 και 4384/2016, δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα, αφήνοντας, όμως, αρκετά κενά ως προς το πλαίσιο της εφαρμογής της εκκαθάρισης αλλά και των υποχρεώσεων τους.

Ειδικά στη Ρόδο, που υπήρχαν 45 συνεταιρισμοί, οι 13 τροποποίησαν το καταστατικό τους, αυτονομήθηκαν ή και συγχωνεύθηκαν, οι 6 βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης και οι 26 έχουν περιπέσει σε αδράνεια.

Ο κ. Κόνσολας θεωρεί ότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, όπως:

α) Ο χρόνος και ο τρόπος εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε αδράνεια ή δεν τροποποίησαν και εναρμόνισαν το καταστατικό λειτουργίας τους.

β) Τα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή και αδράνειας, με δεδομένο ότι ακόμα και σε κατάσταση αδράνειας δημιουργήθηκαν χρέη, αφού οι συγκεκριμένοι συνεταιρισμοί δεν θεωρούνται ότι διέκοψαν τη λειτουργία τους.

γ) Το βαθμό εμπλοκής και τον καταλογισμό ευθυνών (αστικών κυρίως) των μελών των τελευταίων διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή αδράνειας.

δ) Το κόστος της διαδικασίας εκκαθάρισης και ο επιμερισμός του.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας: «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να δώσει σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις, κυρίως, όμως, να δρομολογήσει λύσεις που θα στηρίζονται σε ένα ορθολογικό πλαίσιο χωρίς να μετακυλήσει το κόστος σε ανθρώπους που είτε δεν έχουν άμεση ευθύνη είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αν υπάρχουν ατασθαλίες δεν πρέπει να υπάρξει έλεγχος και καταλογισμός ευθυνών».

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Ερώτηση

Προς

Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή αδράνειας»

Κύριε Υπουργέ,

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως ισχύει πλέον με τους νόμους 4015/2011 και 4384/2016, δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα, αφήνοντας, όμως, αρκετά κενά ως προς το πλαίσιο της εφαρμογής της εκκαθάρισης αλλά και των υποχρεώσεων τους.

Ιδιαίτερα στη Ρόδο, υπήρχαν 45 αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Από αυτούς, οι 13 τροποποίησαν το καταστατικό τους, αυτονομήθηκαν ή και συγχωνεύθηκαν.

Οι 6 βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης και οι 26 έχουν περιπέσει σε αδράνεια.

Με βάση τις διατάξεις των δύο προαναφερθέντων νόμων υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής για περιπτώσεις όπως:

α) Ο χρόνος και ο τρόπος εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε αδράνεια ή δεν τροποποίησαν και εναρμόνισαν το καταστατικό λειτουργίας τους.

β) Τα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή και αδράνειας, με δεδομένο ότι ακόμα και σε κατάσταση αδράνειας δημιουργήθηκαν χρέη αφού οι συγκεκριμένοι συνεταιρισμοί δεν θεωρούνται ότι διέκοψαν τη λειτουργία τους.

γ) Το βαθμό εμπλοκής και τον καταλογισμό ευθυνών (αστικών κυρίως) των μελών των τελευταίων διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή αδράνειας.

δ) Το κόστος της διαδικασίας εκκαθάρισης και ο επιμερισμός του.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να δώσει σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις, κυρίως, όμως, να δρομολογήσει λύσεις που θα στηρίζονται σε ένα ορθολογικό πλαίσιο χωρίς να μετακυλήσει το κόστος σε ανθρώπους που είτε δεν έχουν άμεση ευθύνη είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι αν υπάρχουν ατασθαλίες δεν πρέπει να διερευνηθούν και να υπάρξει έλεγχος και καταλογισμός ευθυνών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Πότε και με ποιο τρόπο θα γίνει η διαδικασία εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε αδράνεια ή δεν έχουν εναρμονίσει τα καταστατικά τους σύμφωνα με τους νόμους 4015/2011 και 4384/2016; Υπάρχουν συνεταιρισμοί που δεν έχουν προβεί ως όφειλαν σε αρχαιρεσίες για εκλογή νέων Δ.Σ. και θα διαγραφούν από το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

2. Τι θα συμβεί με τα συσσωρευμένα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών που θα οδηγηθούν σε εκκαθάριση; Κάποιοι εξ αυτών συσσώρευσαν χρέη αν και βρίσκονταν σε αδράνεια. Με δεδομένο ότι δεν διαθέτουν όλοι ακίνητη περιουσία ή χρηματικά διαθέσιμα, ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για τα χρέη;

3. Με ποιο τρόπο προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο διώξεων εις βάρος ανθρώπων που συμμετείχαν στα τελευταία διοικητικά συμβούλια των αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι βρίσκονται σε αδράνεια εδώ και χρόνια; Να σημειωθεί ότι κινδυνεύουν με δέσμευση της προσωπικής τους περιουσίας τα μέλη των Δ.Σ. αν και κατείχαν άμισθη θέση.

4. Ποιος θα καλύψει το κόστος της εκκαθάρισης των αγροτικών συνεταιρισμών, το οποίο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου