Νέα παράταση για τις άδειες λειτουργίας

Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2018 δόθηκε νέα παράταση στις άδειες λειτουργίας των γηπέδων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μόνιμη αδειοδότηση.

«Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ. ΥΠΟΑ /ΓΔΥΑ /ΔΤΥ /ΤΠΑΑΕ /408113 /21902 /2725 /603 /6.10.2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, παρατείνεται η ισχύς των υφισταμένων κατά της δημοσίευσης της παρούσης άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων έως 31/08/2018 οι οποίες έληξαν 08/10/2017.

Παρακαλούμε τα σωματεία να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να πάρουν την άδεια διεξαγωγής των αγώνων τους για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018».