Δ. Γάκης: «Η επόμενη μέρα της ανάπτυξης στις Ελληνικές Περιφέρειες στηρίζεται στην καινοτομία και το νεανικό επιχειρείν»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, Δημήτρης Γάκης, παρευρέθηκε στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας στη Λάρισα, οι εργασίες του οποίου αφορούσαν στο αναπτυξιακό μοντέλο της επόμενης ημέρας για την παραγωγική ανασυγκρότηση: της Χώρας και ολοκληρώθηκε με την ομιλία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου.

Ο Δημήτρης Γάκης, συμμετείχε στις θεματικές συνεδρίες: «Υποδομές, περιβάλλον, τουρισμός και διαχείριση υδατικών πόρων», «κοινωνική πολιτική, εργασιακές σχέσεις και αλληλέγγυα οικονομία», καθώς και στη σύσκεψη εργασίας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων με θέμα τις αναπτυξιακές δυνατότητες του μεταποιητικού τομέα της οικονομίας, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συνεδρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, Δημήτρης Γάκης, δήλωσε:

«Το 4ο στη σειρά Περιφερειακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλία, αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία ουσιαστικής συζήτησης της οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας των Περιφερειών, υπό το πρίσμα του στρατηγικού μας στόχου για βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.

Παράλληλα, ανέδειξε τη δυναμική που δίνει στην περιφερειακή ανάπτυξη η συνεργασία κυβέρνησης, περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών στη χάραξη κλαδικών πολιτικών που αξιοποιούν τα περιφερειακά συγκριτικά πλεονεκτήματα (π.χ. βιομηχανική πολιτική με την ενεργοποίηση ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων, πρωτογενής τομέας – ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλίας το βαμβάκι), με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και στο σχεδιασμό έργων υποδομών και άλλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης που στηρίζει τους νέους για να μείνουν στον τόπο τους. Η συνέργεια σύγχρονης τεχνολογίας - οικονομίας, αξιοποιεί την εγχώρια γνώση και τη δημιουργικότητα του μορφωμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, βελτιώνει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων συνολικότερα και ενισχύει την παραγωγή των ντόπιων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο προς το μέλλον. Αρκεί να διασφαλίσουμε τους όρους, μέσα από τους οποίους η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα θα συνδεθούν με τους παραδοσιακούς κλάδους παραγωγής των Περιφερειών μας.

Με το βλέμμα μπροστά και περιμένοντας τα επόμενα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια σ’ όλη τη Ελλάδα, θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τη δουλειά αυτή με στόχο να εντάξουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στον προγραμματισμό μας, συμβάλλοντας από το δικό μας θεσμικό ρόλο στην κρίσιμη αυτή εθνική προσπάθεια. Για να σχεδιάσουμε μαζί, το παραγωγικό μοντέλο της επόμενης ημέρας για όλη τη Χώρα».