Νέα διαδικτυακή πύλη από τη Μαρίνα Κω

Η μονομετοχική εταιρεία εκμετάλλευσης τουριστικού λιμένα στην Κω ανέθεσε την υπηρεσία σχεδιασμού της διαδικτυακής της πύλης και υποστήριξης αυτής στον κ. Αλαβέρα Παναγιώτη έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ με ΦΠΑ.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη νέας ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Πύλης της Μαρίνας Κω με γνώμονα την:

- Ευχρηστία- Επεκτασιμότητα
- Πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία σε συντήρηση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
- Ελκυστική προβολή και απεικόνιση του περιεχομένου και των ενοτήτων.
- Προβολή του πληροφοριακού περιεχόμενου και των υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης και σε κινητές συσκευές 3ης γενιάς.

Μέσα από το περιεχόμενο αλλά και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, η Μαρίνα Κω φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό εργαλείο που θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην προσέλκυση νέων επισκεπτών στην Μαρίνα, στην αναβάθμιση της παρεχόμενης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης τους.